ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Dofinansowania i dotacje

Dopłaty do mieszkań i domów energooszczędnych – aktualizacja programu NFOŚiGW (15986)

2013-07-26

Drukuj

W lipcu br. zarząd NFOŚiGW przyjął aktualizację ogólnopolskiego programu wsparcia dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. W porównaniu do poprzedniej wersji programu (opublikowanej w listopadzie 2012 r.) doprecyzowane zostały techniczne wymagania, jakie muszą spełniać budynki kwalifikujące się do dofinansowania oraz sposób weryfikacji projektów (załącznik 3 do programu).

W pracach nad aktualizacją programu uwzględniono szereg uwag zgłoszonych przez potencjalnych beneficjentów, projektantów i audytorów.

Jak informuje NFOŚiGW, główne zmiany polegają na:

 • doprecyzowaniu zakresu kosztów kwalifikowanych,
 • rozgraniczeniu wymagań dla grubości izolacji przewodów wentylacyjnych, w zależności od otoczenia i funkcji przewodów,
 • zmianie maksymalnej wartości współczynnika poboru mocy elektrycznej i nakładu energii elektrycznej dla budynków wielorodzinnych z 0,30 na 0,35 W/(m3/h),
 • zmianie określenia wymaganej sprawności źródeł ciepła,
 • bardziej elastycznym podejściu przy doborze okien dla budynków,
 • podniesieniu wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych w obszarze posadowienia budynku na gruncie i w przegrodach oddzielających pomieszczenia mieszkalne od garaży podziemnych,
 • sprecyzowaniu wymagań dla sprawności central wentylacyjnych,
 • podkreśleniu wymogu podpisania umowy na weryfikację projektu i potwierdzenie spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu pomiędzy inwestorem a weryfikatorem,
 • doprecyzowaniu datowania norm technicznych wymienionych w dokumencie,
 • poprawieniu definicji powierzchni ogrzewanej w celu doprowadzenia do zgodności z innymi przepisami,
 • uściślenie określenia obszaru budynku, dla którego należy dokonać sprawdzenia spełnienia wytycznych,
 • doprecyzowaniu listy dokumentów przedstawianych weryfikatorowi do oceny,
 • dostosowaniu list sprawdzających do ww. zmian oraz uzupełnieniu danych identyfikacyjnych budynku i oświadczenia weryfikatorów.


Zmieniony program priorytetowy (wersja z dnia 18.07.2013) do pobrania w pliku PDF.

Więcej informacji o programie na stronie NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej