ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Dofinansowania i dotacje

Aktualizacja programu NFOŚiGW (17645)

2014-09-03

Drukuj

Pod koniec lipca br. zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Zmieniony program priorytetowy obowiązuje od 18 sierpnia 2014.

Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wytycznych (określonych w załączniku 3 do programu).

Jak informuje NFOŚiGW, zmiany polegają na:

 • rezygnacji z różnicowania wymagań dla współczynników przenikania ciepła przez przegrody dla cieplejszych i chłodniejszych stref klimatycznych Polski,
 • zrównaniu wymagań dla minimalnych klas sprawności niezintegrowanych napędów elektrycznych na poziomie IE2,
 • rezygnacji z wymogu posiadania możliwości współpracy z ISD w automatyce sterującej układem wentylacyjnym,
 • złagodzeniu wymogu określającego minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury w instalacji ogrzewania poprzez dodanie zapisu „o ile istnieje techniczna możliwość wykonania”,
 • doprecyzowano wymagania dla współczynnika COP dla pomp ciepła,
 • zrezygnowano z obowiązku dostarczania do weryfikatorów plików wsadowych do obliczeń,
 • usunięto wymóg sprawdzania przez weryfikatora zgodności projektu z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • doprecyzowaniu zapisów dotyczących wymaganych dokumentów technicznych potwierdzających sprawność urządzeń - w przypadku grzejników elektrycznych brak konieczności potwierdzania,
 • wprowadzeniu konieczności potwierdzania spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu poprzez przedstawianie dokumentów imiennych potwierdzających zakup materiałów i urządzeń,
 • rezygnacji z nazywania przeprowadzanych obliczeń zapotrzebowania na ciepło Świadectwem charakterystyki energetycznej,
 • zmianie treści zapisu dotyczącego doświadczenia wykonawców, w celu jasnego określenia, że posiadanie wiedzy i doświadczenia w budownictwie energooszczędnym jest tylko zaleceniem,
 • dostosowaniu list sprawdzających poprzez wprowadzenie ww. zmian.

Zmieniony program priorytetowy (obowiązujący dla wniosków o dotacje złożonych od dnia 18.08.2014 r.) do pobrania w pliku PDF.

Więcej informacji o programie na stronie NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

 

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej