ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Koszty eksploatacyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym (17167)

2013-07-02

Drukuj
galeria

fot. jarmoluk, pixabay, CC0 Public Domain

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne są koszty eksploatacyjne domu. Wśród nich w polskich warunkach szczególnie ważne są koszty paliw i energii do jego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszty zakupu energii bez paliw samochodowych pochłaniają prawie 10% rocznych dochodów polskich gospodarstw domowych i w znacznej mierze są zależne od standardu energetycznego budynków. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie te same koszty wynoszą tylko 4% dochodów gospodarstwa domowego.

Warto zastanowić się już na etapie projektowania wymarzonych czterech kątów, jak zadbać o utrzymanie kosztów zakupu energii na niskim poziomie. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są koszty ogrzewania domów mieszkalnych o różnych kształtach i różnym standardzie energetycznym.

Podobnie jak w przypadku kosztów inwestycyjnych analizie poddamy domy jednorodzinne o trzech standardach energetycznych i trzech typach budynków, różniących się kształtem bryły domu i wielkością powierzchni użytkowej.

Rozważmy, jakie są koszty eksploatacyjne następujących trzech typów domów mieszkalnych:

  • segment jednorodzinny środkowy budynku mieszkalnego szeregowego o powierzchni 123,90 m2 (w dalszej części oznaczony – Bud 1)
  • budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 213,50 m2 (w dalszej części oznaczony – Bud 2)
  • budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z wiatą na samochód, o powierzchni użytkowej 80,89 m2 (w dalszej części oznaczony – Bud 3).

Każdy z tych budynków będziemy analizować jako:

  • budynek standardowy – wybudowany według obowiązujących przepisów budowlanych z grawitacyjną wentylacją (powszechną w warunkach polskich) o zapotrzebowaniu na energię cieplną do ogrzewania na poziomie 120 KWh/m2 powierzchni użytkowej na rok, czyli wymagający spalenia 12 m3 gazu ziemnego na m2 powierzchni użytkowej na rok
  • budynek energooszczędny – w którym w wyniku zastosowanej technologii ograniczono zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania w ciągu roku do poziomu 50 kWh/m2 powierzchni użytkowej, czyli będzie potrzebował 5 m3 gazu ziemnego, aby ogrzać w ciągu roku 1 m2 pow. użytkowej
  • budynek pasywny – w którym w wyniku zastosowanej technologii ograniczono zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania w ciągu roku do poziomu 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej, czyli będzie potrzebował 1,5 m3 gazu ziemnego, aby ogrzać w ciągu roku 1 m2 pow. użytkowej.

Ponieważ koszty ogrzewania zależą od rodzaju nośnika energii cieplnej dostarczanej do sytemu grzewczego, analizy przeprowadzono dla dwóch wariantów ogrzewania każdego z tych budynków.

Wariant I, w którym źródłem ciepła w budynku jest kocioł gazowy kondensacyjny o sprawności średniorocznej równej 100%, a koszt wytworzenia 1 kWh ciepła wynosi 27 gr (uwzględniono wszystkie koszty zakupu i dystrybucji gazu dla gospodarstwa domowego na poziomie I kwartału 2013 roku).

Wariant II, w którym źródłem ciepła w budynku są konwekcyjne grzejniki elektryczne o sprawności średniorocznej równej 100%, a koszt wytworzenia 1 kWh ciepła wynosi 58 gr (uwzględniono wszystkie koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla taryfy typowej dla gospodarstw domowych na poziomie I kwartału 2013 roku).

W tabeli 1 zamieszczono wyniki analizy kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich typów i wszystkich standardów energetycznych budynków ogrzewanych gazem ziemnym. Natomiast w tabeli 2 zamieszczono wyniki analizy kosztów eksploatacyjnych dla wszystkich typów i wszystkich standardów energetycznych budynków ogrzewanych energią elektryczną.


Tabela 1. Wysokości kosztów ogrzewania gazem ziemnym w zależności od rodzaju i standardu energetycznego budynku w cenach 2013 r. (w zł)

kape3 rys1
źródło: obliczenia KAPE SA


Tabela 2. Wysokości kosztów ogrzewania energią elektryczną w zależności od rodzaju i standardu energetycznego budynku w cenach 2013 r. (w zł)

kape3 rys2
źródło: obliczenia KAPE SA
 
Widać, że koszty eksploatacyjne budynków wyraźnie spadają wraz ze wzrostem ich standardu energetycznego, przy czym koszty eksploatacyjne budynku pasywnego są osiem razy niższe od kosztów eksploatacyjnych budynków standardowych. Ponadto, z porównania wyników w tabeli 1 z wynikami w tabeli 2 można wysnuć wniosek, że im wyższy standard energetyczny budynków, tym bardziej opłaca się stosować bardziej szlachetne i bezpieczne nośniki energii, jakim jest energia elektryczna wytwarzana w kogeneracji lub z przydomowych paneli fotowoltaicznych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszty inwestycyjne systemu grzewczego wykorzystującego energię elektryczną są znacznie niższe niż koszty sytemu grzewczego opartego o źródło ciepła, jakim jest kocioł na gaz ziemny, a urządzeniami elektrycznymi łatwiej sterować niż urządzeniami gazowymi, to wniosek ten jest jeszcze bardziej udokumentowany.

Dodatkowo w domu pasywnym energia elektryczna może być wytwarzana w ogniwach fotowoltaicznych, natomiast w energooszczędnym możemy zastąpić kocioł gazowy urządzeniem wytwarzającym energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, co spowoduje również obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale oczywiście spowoduje wzrost kosztów inwestycyjnych.

Jak zatem wypada porównanie kosztów inwestycyjnych z eksploatacyjnymi dla domu energooszczędnego i pasywnego w odniesieniu do kosztów dla domu standardowego? Aby to ocenić, porównano koszty eksploatacyjne z inwestycyjnymi dla najdroższego z analizowanych typów domu ogrzewanego energią elektryczną. Wyniki tych analiz zamieszczono w tabeli 3.


Tabela 3. Porównanie kosztów inwestycyjnych z eksploatacyjnymi w domu jednorodzinnym ogrzewanym energią elektryczną

kape3 rys3
źródło: obliczenia KAPE SA na postawie danych Sekocenbudu
 
Oczywiście około 10-letni prosty okres zwrotu nakładów (a w przypadku ogrzewania gazem ziemnym nawet 20-letni) dla inwestorów, którzy dodatkowo muszą skorzystać z kredytu jest dość długi, ale w przypadku uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ulega on widocznemu skróceniu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że ceny energii będą rosły ponad inflację, to decyzja o budowie domu energooszczędnego, a nawet pasywnego, wydaje się już dziś racjonalna. Jeśli uwzględnimy uwarunkowania prawne, stanowiące, że od 2021 roku zgodnie z dyrektywą 31/2010/UE Unii Europejskiej wszystkie budynki będą obowiązkowo wznoszone jako prawie niezużywające energii, widzimy, że warto wyprzedzić czas.


Antonina Kaniszewska, Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 kąty

 

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej