ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Energooszczędność systemów wentylacyjnych (17525)

2014-07-28

Drukuj
galeria

Dobór odpowiedniej wentylacji budynku ma nie tylko fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i komfortu, ale także w istotny sposób wpływa na przyszłe koszty utrzymania domu. O tym, jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacyjnego, rozmawiamy z dr. inż. Piotrem Ziembickim, pracownikiem Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Energooszczędne 4 kąty: Coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, według niektórych badań nawet 80-90% życia. Jakie znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia ma prawidłowa wentylacja budynków?

Dr inż. Piotr Ziembicki: Można powiedzieć, że ma znaczenie fundamentalne. Jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych przez lata była parametrem niedocenianym, a często nawet lekceważonym. Jest to charakterystyczne szczególnie dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, budowanego w systemie tzw. wielkiej płyty. Na kiepskie rozwiązania techniczne nakładało się jeszcze ich niechlujne wykonanie, co skutkowało bardzo niską – lub wręcz zerową skutecznością wentylacji. Pomijając kwestie komfortu, powodowało to ogromne niebezpieczeństwo występowania zatruć (np. tlenkiem węgla) w budynkach, w których ciepła woda użytkowa przygotowywana była za pomocą przepływowych podgrzewaczy gazowych. Do dziś w Polsce zamieszkanych jest wiele takich budynków. Należy jednak przyznać, że świadomość zagrożenia wzrasta i coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych podejmuje decyzje o kompleksowych modernizacjach takich budynków.

Prawidłowo funkcjonująca wentylacja jest również niezwykle istotna z punktu widzenia komfortu życia i pracy. Wynikające z oczekiwań naszych organizmów wymagania stawiane jakości powietrza w pomieszczeniach są wysokie i dodatkowo bardzo zróżnicowane. Wpływa to znacząco na stopień skomplikowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, szczególnie w aspekcie ich regulacji i sterowania. W skrócie można zatem stwierdzić, iż podstawowym zadaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest dostarczenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza wentylacyjnego o wymaganej temperaturze, wilgotności i czystości. Niedotrzymanie tych wymagań powoduje, iż osoby przebywające w pomieszczeniach nie odczuwają komfortu, co znacząco wpływa na ich samopoczucie oraz pogarsza jakość i wydajność pracy. W takiej sytuacji często mówi się o występowaniu tzw. syndromu chorego budynku. Najczęstszymi objawami występującymi u osób przebywających w źle wentylowanych budynkach są zawroty głowy, nadmierne zmęczenie, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia w oddychaniu, a w skrajnych przypadkach omdlenia.

Bardzo ważnym parametrem powietrza, który jest związany ze źle funkcjonującą wentylacją, jest również nadmierna wilgotność. Jej skutkiem może być występowanie zwiększonej ilości bakterii, pasożytów, grzybów, pleśni itd. rozwijających się wewnątrz murów oraz na tynkach. To z kolei może powodować m.in. bóle mięśni i stawów, bóle głowy, mdłości, alergie oraz wysypki skórne.

Czy w przypadku tak szczelnych budynków jak domy pasywne lub energooszczędne sprawna wentylacja ma szczególne znaczenie?

W przypadku budynków pasywnych i energooszczędnych sprawna wentylacja ma rzeczywiście szczególnie duże znacznie. Szczelność budynków sprawia, iż powietrze ma ograniczone możliwości infiltrowania do pomieszczeń, zatem zachowanie jakości powietrza bez sprawnie działającej instalacji wentylacyjnej jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo wymagania związane z niskim poziomem energochłonności budynku narzucają konieczność wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań instalacyjnych, pozwalających na minimalizację strat ciepła z powietrzem wywiewanych, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu zużycia energii na potrzeby pracy urządzeń instalacyjnych.

Dla tego rodzaju budownictwa polecana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dlaczego?

Głównym powodem rekomendacji instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest wysoka efektywność energetyczna takich rozwiązań. Należy również pamiętać o tym, że ze względu na dużą szczelność tego typu budynków instalacja wentylacyjna musi pracować bez przerwy, zatem niskie zużycie energii elektrycznej przez urządzenia ma bardzo duże znaczenie dla końcowego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Zastosowanie w budynku pasywnym instalacji wentylacji grawitacyjnej jest absolutnie niemożliwe, ponieważ jej wykorzystanie nie zapewni zachowania jego niskiej energochłonności.

W jaki sposób odzyskiwane jest ciepło w systemach wentylacyjnych?

Generalną koncepcją jest odzyskiwanie ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym (usuwanym) z pomieszczeń i wykorzystanie tego ciepła do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego (dostarczanego) do pomieszczeń. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w okresie zimowym i w okresach przejściowych (wiosna i jesień), w których powietrze na zewnątrz budynku ma niską temperaturę i do jego podgrzania konieczne jest dostarczenie dużej ilości energii. Wstępne podgrzanie powietrza zewnętrznego znacząco zmniejsza ilość tej energii, a co za tym idzie – podnosi efektywność energetyczną całego rozwiązania.

Istotną zaletą takich instalacji jest dodatkowo możliwość wykorzystania wymiennika do częściowego schładzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń w okresach letnich, upalnych.

W przypadku typowych rozwiązań można mówić o recyrkulacji, w której część powietrza wywiewanego z pomieszczeń jest mieszana z powietrzem nawiewanym. Innym sposobem na odzyskiwanie ciepła jest rekuperacja, w której powietrze zewnętrzne i usuwane z pomieszczenia omywają powierzchnię wymiennika, a ciepło jest przekazywane do powietrza nawiewanego do pomieszczenia przez przeponę tego wymiennika. Wyróżniamy także proces regeneracji, w której powietrze nawiewane i wywiewane naprzemiennie omywają tę samą powierzchnię wymiennika, dzięki czemu następuje wymiana ciepła.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w niewielkich instalacjach przeznaczonych do domów jednorodzinnych są wymienniki krzyżowe, które charakteryzują się prostą budową, niezawodnością i stosunkowo niewielką ceną. W większych instalacjach, w centralach wentylacyjnych stosowane są zwykle regeneracyjne obrotowe wymienniki ciepła – droższe ale pracujące z nieco wyższą sprawnością.

Ile ciepła możemy w ten sposób odzyskać?

Sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego trudno jednoznacznie określić ze względu na mnogość rozwiązań i zróżnicowanie oferty rynkowej. Ilość ciepła, która może być odzyskana z powietrza wywiewanego, zależy w największym stopniu od budowy wymiennika ciepła. W przypadku typowych rozwiązań konstrukcyjnych wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wymiennikami krzyżowymi sprawność odzysku ciepła wynosi ok. 65-75%, natomiast przy wykorzystaniu wymiennika obrotowego można odzyskać nawet 80% ciepła. Jednocześnie należy podkreślić, iż sprawność ta nie jest wartością stałą - zmienia się m.in. w zależności od różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, wilgotności powietrza, stosunku ilości powietrza nawiewanego oraz wywiewanego.

Czy inwestycja w system wentylacji oparty na rekuperatorze jest o wiele droższa niż wybudowanie standardowej wentylacji grawitacyjnej? Jak szybko taka inwestycja się zwraca?

Należy mieć świadomość tego, iż wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła jest droższa w stosunku do tradycyjnej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Oczywiście niezwykle trudno jest dokonać uogólnień, jednoznacznie stwierdzając, o ile droższa będzie taka inwestycja. Bardzo ważnymi elementami wpływającymi na koszt wykonania takiej instalacji są kubatura obiektu, liczba pomieszczeń, wymagane ilości powietrza itd. Dodatkowo, analizując zasadność wykonania instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, należy brać pod uwagę charakterystykę energetyczną budynku, w którym taka instalacja będzie funkcjonować. W przypadku budynku o niskiej efektywności energetycznej, ze słabo izolowanymi przegrodami, nieszczelnymi oknami i drzwiami, instalacja taka będzie bezzasadna – wtedy należałoby przewidzieć kompleksową termomodernizację obiektu, której jednym z elementów byłoby zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Zupełnie inaczej należy analizować budynki niskoenergetyczne, w których wykonanie takiej instalacji jest absolutnie niezbędne, a efekty uzyskane w wyniku jej funkcjonowania są znaczące. W takim przypadku okresy zwrotu inwestycji wynoszą kilka, maksymalnie kilkanaście lat, co jest wynikiem bardzo zachęcającym.

Konkretyzując, można oszacować, iż na przykład dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 180 m2, zaopatrywanego w ciepło z wysokosprawnej instalacji grzewczej, zasilanej gazem ziemnym, inwestycja 12-14 tys. zł w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła może zwrócić się po ok. 8-10 latach. Nie licząc korzyści związanych z dobrym stanem zdrowia czy też kosztów zaoszczędzonej energii na ogrzanie lub klimatyzację pomieszczeń.

Jakie dodatkowe korzyści wynikają z zastosowania tego typu wentylacji?

Podstawową i najważniejszą korzyścią z zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest zachowanie komfortu w pomieszczeniach mieszkalnych w budynku oraz dotrzymanie wymagań higienicznych dotyczących jakości powietrza. Dodatkowo zapewnienie tych komfortowych warunków nie odbywa się kosztem wzrostu rachunków za ogrzewanie, gdyż podgrzewanie świeżego powietrza jest częściowo realizowane w wymienniku ciepła (np. rekuperatorze). Bardzo istotnym elementem, o którym często zapomina się rozważając instalacje tego typu, jest możliwość elastycznej pracy wentylacji. Automatyka regulacyjna pozwala na dopasowanie pracy instalacji do aktywności domowników, charakteru użytkowania pomieszczeń oraz cyklu życia obiektu. Niezwykle istotnym elementem jest również możliwość rezygnacji z części elementów konstrukcji budynku, np. kominów wentylacyjnych, co może przekładać się na pozyskanie dodatkowej przestrzeni mieszkalnej, a także zmniejszyć koszty inwestycyjne na etapie budowy domu.

Ważną zaletą instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest również wymierny wzrost jakości energetycznej obiektu, co w sposób bezpośredni przekłada się na wartość rynkową nieruchomości. Dzięki analizie tendencji związanych z rynkiem nieruchomości ewidentnie widać, iż charakterystyka energetyczna budynków, ich efektywność i niski koszt eksploatacji związany ze zużyciem energii zyskują na znaczeniu. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat to się nie zmieni. Można zatem przyjąć, iż wartość budynków niskoenergetycznych będzie wzrastała szybciej niż budynków tradycyjnych.

Na jakim etapie budowy domu powinno się podejmować decyzje dotyczące wyboru systemu wentylacji? Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Warunkiem uzyskania zakładanych oszczędności i efektów energetycznych, wynikających z zastosowania wysokosprawnych, efektywnych energetycznie rozwiązań wentylacyjnych, jest prawidłowe zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. To bardzo często wypowiadane zdanie, z którym wszyscy się zgadzają, natomiast niestety nie wszyscy je stosują w praktyce. Naprawdę bardzo ważne jest, aby projekt instalacji wentylacyjnej został wykonany przez kompetentną i przygotowaną osobę. Niedopuszczalne jest improwizowanie rozwiązań na etapie budowy, przez wykonawców, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy. W większości przypadków skutkuje to problemami eksploatacyjnymi oraz zwiększeniem kosztów inwestycyjnych, związanych z dokonywaniem poprawek w istniejącej, często funkcjonującej już instalacji.

Najlepszym czasem na podjęcie decyzji i przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacyjnej jest etap projektowania budynku, bądź dostosowywania projektu typowego (w przypadku domów jednorodzinnych). W tej sytuacji możliwe jest kompleksowe podejście, uwzględniające wszystkie aspekty efektywności energetycznej budynku i instalacji. Przykładem takiego kompleksowego podejścia jest dostosowanie źródła ciepła do zmienionego zapotrzebowania budynku na ciepło, wynikającego z obniżenia ilości ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego (w związku z częściowym podgrzaniem tego powietrza w rekuperatorze). Na tym etapie można również prawidłowo zaprojektować trasę przebiegu instalacji wentylacyjnej, zabudować odpowiednio kanały wentylacyjne, przewidzieć miejsce na lokalizację rekuperatora, wentylatorów, tłumików hałasu itd. Dodatkowo można również w prosty sposób przewidzieć budowę gruntowego wymiennika ciepła, który doskonale uzupełnia instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Moim zdaniem jednym z ważniejszych aspektów budowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła jest wybór firmy projektowej i wykonawczej, która posiada kompetencje do wykonania dokumentacji projektowej oraz doświadczenie w wykonawstwie.

Wspomniany przez pana gruntowy wymiennik ciepła jest częstym uzupełnieniem wentylacji w przypadku budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?

Gruntowe wymienniki ciepła mogą stanowić uzupełnienie instalacji wentylacyjnej nie tylko w budynkach niskoenergetycznych czy pasywnych. Jest to rozwiązanie proste i stosowane chętnie w energooszczędnych instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych ze względu na możliwość obniżenia kosztów eksploatacji takich instalacji oraz podniesienie jakości powietrza. Generalnie można stwierdzić, iż wymienniki te wykorzystują stałą temperaturę gruntu (bez względu na porę roku), która na głębokości 1,5 m wynosi 8-10oC, do podnoszenia temperatury powietrza nawiewanego zimą i obniżania jego temperatury w ciągu lata. W okresie zimowym powietrze może zostać ogrzane nawet o 20oC, natomiast latem schłodzone o 12oC. Oznacza to, iż działanie gruntowego wymiennika ciepła np. dla domu jednorodzinnego latem można porównać do działania klimatyzatora o mocy kilku kilowatów.

Aktualnie istnieje wiele technologii budowy gruntowych wymienników ciepła, w każdym przypadku jest to budowla ziemna, przez którą przepływa powietrze (lub inny czynnik np. glikol), służące do wentylacji lub klimatyzacji budynku. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są wymienniki przeponowe (rurowe), w których ciepło jest wymieniane przez ścianki przepony (np. rury) oraz wymienniki bezprzeponowe, w których wymiana ciepła zachodzi bezpośrednio, np. poprzez złoże akumulacyjne.

Najprostszym gruntowym wymiennikiem ciepła jest rura PVC o długości kilkudziesięciu metrów ułożona pod ziemią i zakończona czerpnią wyposażoną w siatkę zabezpieczającą przed insektami i gryzoniami.

Czy jest to kosztowna inwestycja? Jak szybko może się zwrócić?

Koszt każdej inwestycji, i co za tym idzie czas jej zwrotu, jest w znacznym stopniu uzależniony od rodzaju obiektu i charakterystyki jego pracy. W przypadku domu jednorodzinnego, w którym na etapie projektowania i budowy przewidziano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, warto zwiększyć w niewielkim stopniu ponoszone koszty i wykonać gruntowy wymiennik ciepła. Koszt takiego układu jest stosunkowo niewielki i wynosi zwykle kilka tysięcy (1500-2500 zł). Jest to niewielki procentowy udział w kosztach instalacji, natomiast ma znaczenie w trakcie jej eksploatacji.

Warto pamiętać jednak o konieczności prawidłowej eksploatacji gruntowego wymiennika ciepła oraz o okresowym jego czyszczeniu, co może generować dodatkowe koszty.

Czy prawidłowość funkcjonowania wentylacji trzeba systematycznie kontrolować?

Kontrole eksploatacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są niezwykle istotnym aspektem, szczególnie w kontekście jakości higieniczno-sanitarnej powietrza dostarczanego do pomieszczeń. W przypadku dużych instalacji kwestię kontroli eksploatacyjnej regulują stosowne przepisy, natomiast w małych, domowych instalacjach konieczne jest stosowanie podejścia zdroworozsądkowego. Należy pamiętać, iż instalacja wentylacyjna będzie działać prawidłowo tylko w przypadku, gdy jest w 100% sprawna. Wszelkie wady – zarówno wykonawcze, jak i wynikające z eksploatacji – będą obniżać jakość powietrza i zwiększać koszt funkcjonowania takich układów.

Jakie mogą być sygnały świadczące o wadliwie działającej wentylacji? Z czego może to wynikać i jakie może nieść ze sobą zagrożenia?

Trudno jest opisać sygnały świadczące o wadliwej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji, ponieważ są to kwestie indywidualne, w znacznym stopniu zależne od zastosowanych rozwiązań. Najpoważniejszym sygnałem może być obniżenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach lub pogorszenie jakości powietrza czy przenikanie nieprzyjemnych zapachów. Innym sygnałem, mogącym świadczyć o nieprawidłowym działaniu układu, mogą być hałasy lub drgania pojawiające się w czasie pracy. W prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji tłumiki hałasu eliminują i zapobiegają rozprzestrzenianiu się dźwięków powstających w poszczególnych elementach instalacji. Jej praca powinna być zatem bezgłośna, nie powinny występować również żadne drgania.

Najczęstszymi przyczynami wadliwego działania instalacji jest nieprawidłowe jej wykonanie. Na przykład usytuowanie rekuperatora lub wentylatorów w strefie nieogrzewanej może powodować ich szybsze zużycie, brak izolacji rurociągów to ryzyko wykraplania się wilgoci, czego potencjalnym skutkiem jest zniszczenie rurociągów czy ich połączeń oraz – przede wszystkim – rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Czy obniżenie sprawności wentylacji może dotyczyć też stosunkowo nowych budynków? Jakich błędów należy unikać przy instalowaniu wentylacji, żeby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie?

Prawidłowe wykonanie, a przede wszystkim zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wcale nie jest zadaniem prostym. Faktycznie może pojawić się tu wiele błędów czy zaniedbań, które w konsekwencji doprowadzą do wadliwego działania instalacji. Jednym z poważniejszych zagadnień jest kwestia prawidłowego doboru wymaganych ilości powietrza wentylacyjnego. O ile w przypadku niewielkich budynków jednorodzinnych jest to stosunkowo proste zadanie, to w przypadku dużych budynków mieszkalnych, a w szczególności obiektów o innym przeznaczeniu, zagadnienie staje się bardzo skomplikowane. Prawidłowy bilans powietrza ma duże znaczenie w kontekście doboru wielkości urządzeń, co z kolei znacząco wpływa na jakość ich pracy, sprawność energetyczną, a w konsekwencji na ostateczny wynik ekonomiczny inwestycji. Poważnym błędem jest zarówno przewymiarowanie urządzeń, jak również niedoszacowanie ich wymaganej mocy. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do rekuperatorów.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem, o którym należy pamiętać, jest zapewnienie możliwości przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami, a także takie rozmieszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych, aby zapewnić prawidłowe przepływy powietrza w budynku czy mieszkaniu. Można wyobrazić sobie sytuację, w której w wyniku błędów w projekcie i wykonaniu instalacji wentylacyjnej po budynku rozprzestrzeniają się niepożądane zapachy, np. z kuchni czy pomieszczeń technicznych. Innym ważnym aspektem związanym z samym budynkiem jest kwestia szczelności okien. W budynku, w którym funkcjonuje instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, okna powinny być jak najbardziej szczelne. Unikniemy w ten sposób niekontrolowanej wymiany powietrza, zwłaszcza infiltracji zimnego powietrza do pomieszczeń.

Prawidłowe wykonanie instalacji jest równie ważne, co jej zaprojektowanie. Nawet najlepszy projekt nie pomoże w przypadku niechlujnego wykonawstwa, czy dopuszczenia do odstępstw od zaprojektowanych rozwiązań. Bardzo ważnym aspektem, znacząco wpływającym na prawidłowość pracy instalacji wentylacyjnej, jest jakość montażu kanałów wentylacyjnych oraz wybór materiału, z których są one wykonane. Należy dopilnować szczelności połączeń kanałów oraz prawidłowego wykonana i ciągłości izolacji.

Należy również pamiętać, aby kluczowe elementy instalacji, takie jak na przykład rekuperator, umieszczać w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera. Najbardziej korzystną temperaturą otoczenia dla takiego urządzenia jest ok. 5-8oC.

Jakie rozwiązania możemy zastosować, jeśli planujemy modernizację budynku, wyposażonego w powszechny w warunkach polskich system wentylacji grawitacyjnej?

Termomodernizacja budynku zawsze jest procesem skomplikowanym, a jej zakres w największym stopniu zależy od bieżącego stanu budynku oraz dostępnych środków finansowych na inwestycję. Wszelkie prace powinny zostać poprzedzone wykonaniem audytu energetycznego, który jest opracowaniem wskazującym zakres termomodernizacji obiektu w zależności od stanu istniejącego, w oparciu o przeprowadzone analizy techniczne i finansowe.

Najlepszym z możliwych rozwiązań z punktu widzenia efektywności energetycznej oraz jakości powietrza jest wykonanie w termomodernizowanym budynku instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Niestety często okazuje się, że ze względu na konstrukcję budynku przeprowadzenie prac polegających na zamianie instalacji wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła jest nieopłacalne lub wręcz technicznie niemożliwe. W takich sytuacjach często można zaproponować rozwiązania łączące zalety instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, np. instalację wentylacji hybrydowej.

Na czym polega taki system wentylacji?

Uogólniając można stwierdzić, iż wentylacja hybrydowa jest to połączenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej. W zależności od panujących warunków zewnętrznych, może działać w trybie naturalnym (grawitacyjnym) lub mechanicznym. Idea systemu jest taka, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać warunki atmosferyczne. Dokonuje się tego za pomocą układu automatyki, która zmienia tryb działania wentylacji w taki sposób, aby obniżyć zużycie energii. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość jego zastosowania w istniejących budynkach bez bardzo mocno ingerujących w strukturę budynku inwestycji – wykonania kanałów wentylacyjnych. W większości budynków można wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne, modernizując je w zakresie szczelności oraz bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego. Niezwykle istotną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zapewnienia komfortu przebywania w pomieszczeniach przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacyjnych i stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych.

Dziękuję za rozmowę.


dr inż. Piotr Ziembicki jest pracownikiem Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką cieplną, ogrzewnictwem, wentylacją, a także możliwościami implementacji symulacji komputerowej oraz metod sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, algorytmy rozmyte, neuronowe systemy eksperckie) do rozwiązywania zagadnień optymalizacji systemów ciepłowniczych oraz analizy energetycznej budynków. W zakresie zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia optymalizacji gospodarki energetycznej w jednostkach osadniczych, ze szczególnym uwzględnieniem rozproszenia generacji energii, wykorzystania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. W swojej pracy badawczej wykorzystuje szereg nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie programów komputerowych przeznaczonych do analiz energetycznych oraz symulacji sieci i systemów grzewczych, m.in. EnergyPlus, DesignBuilder, ThermoCAD, TRNSYS, TSOL, Matlab/simulink, Bentley sisHD heat, ANSYS Fluid Dynamics i inne.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych, współautorem i redaktorem naukowym monografii, współautorem patentu oraz współautorem kilkuset projektów budowlanych, ekspertyz oraz audytów energetycznych.

 


Wywiad przeprowadziła Anna Dąbrowska.

ChronmyKlimat.pl
Energooszczędne 4 kąty


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej