ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Zielona infrastruktura - zaprezentuj realizacje na konferencji z okazji 10-lecia PSDZ (20807)

Katarzyna Wolańska
2019-04-25

Drukuj
galeria

Prowadzisz działania promujące rozwiązania w zakresie zielonej infrastruktury? Masz ciekawy projekt lub realizację z wykorzystaniem zielonego dachu, żyjącej ściany, ogrodu deszczowego, parków kieszonkowych lub inny rozwiązań wpływających na poprawę życia w mieście? 

Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" zaprasza do zaprezentowania osiągnięć z zakresu zielonej infrastruktury na 

Międzynarodowej konferencji z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

19-21 września 2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tematyka konferencji będzie dotyczyła szeroko pojętej zielonej infrastruktury. Zgodnie z profilem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” szczególna uwaga będzie poświęcona zielonym dachom i żyjącym ścianom.

Obrady będą dotyczyć zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i problemów projektowych i dotyczących polityki poszczególnych miast.

Konferencja ma wymiar międzynarodowy. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień naukowców o światowej renomie specjalizujących się w tematyce zielonej infrastruktury.

Główni wykładowcy:

Prof. Manfred Köhler

Profesor Köhler wygłosi referat zamawiany pod tytułem „Green roofs and Green walls as basic elements of Green buildings”

To wyjątkowy gość, jest założycielem Centrum Badań Zielonego Dachu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu. Jego badania naukowe skupione są na zielonej infrastrukturze, związanej z zielonymi dachami, żyjącymi ścianami i zielenią we wnętrzach. Wyniki jego pracy zostały przedstawione w około 180 publikacjach naukowych.

Profesor Manfred Köhler jest członkiem wielu organizacji pozarządowych:
– Federalnej organizacji architektury krajobrazu (BDLA),
– kilku grup roboczych FLL (www.FLL.de),
– Europejskiego Stowarzyszenia Zielonych Dachów EFB http://efb-greenroof.eu/,
– Współzałożyciel World Green Infrastructure Network (WGIN) w 2008 r., od 2008 roku pełni funkcję prezydenta tej organizacji (www.worldgreenroof.org).
Od 2014: DETAO Master, (Szanghaj, Chiny).

Dusty Gedge konsultant ds. Zielonej infrastruktury pracujący w całej Europie i nie tylko. Jest obecnym prezydentem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żyjących Ścian (EFB) oraz założycielem Livingroofs.org.

Mimo że interesuje się różnorodnością biologiczną i naturą miejską, jego praca w środowisku zabudowanym koncentruje się na odporności na skutki zmiany klimatu i promowaniu bardziej ekologicznych miast poprzez wielofunkcyjną zieloną infrastrukturę.

Uznany projektant, doradca techniczny i doradca ds. polityki na zielonych dachach i w miejskiej zielonej infrastrukturze. Od 20 lat pracuje nad GI projects w Wielkiej Brytanii. Niektóre z nich są uznawane za projekty przełomowe, szczególnie w Londynie dzięki jego firmie konsultingowej Green Infrastructure Consultancy [GIC]. W 2018 r. Był ekspertem doradczym w projekcie Greening Riyadh 2030. Był także prezenterem telewizyjnym i uznanym prelegentem na konferencjach i wydarzeniach na całym świecie.

Swoją obecność na konferencji zapowiedzieli liczni przedstawiciele świata nauki oraz takich organizacji jak np. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Wydarzenie będzie zorganizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie 10 lat temu doszło do założenia Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

W ostatnich latach we Wrocławiu mogliśmy obserwować bardzo dynamiczny rozwój zielonej infrastruktury. Podczas trzeciego dnia konferencji, w sobotę 21 września, odbędzie się sesja terenowa. Uczestnicy będą mogli obejrzeć przykłady dachów  zielonych i ogrodów wertykalnych znajdujących się na terenie miasta.

szczegóły na: http://konferencja.psdz.pl/ 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej