ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zachęca do carpoolingu (20551)

Katarzyna Wolańska
2018-07-06

Drukuj
galeria

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT) w Krakowie zachęca mieszkańców miasta do współdzielenia samochodów, czyli carpoolingu jako wygodnej formy przemieszczania się na uczelnię lub do miejsca pracy.

Jak możemy przeczytać na stronie ZIKIT, według analiz KBR z 2013r. (Kompleksowe Badania Ruchu), w aż 61,3% samochodów poruszających się w Krakowie jedzie 1 osoba. [1]

Carpooling polega na udostępnianiu wolnego miejsca w swoim samochodzie, albo korzystaniu z wolnego miejsca u innego kierowcy, jeżeli obie osoby jadą w tym samym kierunku.

Za początki carpoolingu uważa się czasy kryzysu paliwowego w Stanach, kiedy to paliwo było bardzo drogie i mieszkańcy USA umawiali się na wspólne dowożenie dzieci do szkół, dojazdy do pracy i na zakupy, czy wyjazdy wakacyjne. Ale chyba wspólne podróżowanie jest nam znane od dawna, chociaż nie stosowaliśmy powszechnie takiego terminu.

Współdzieląc samochody dzielimy koszty paliwa, czy koszty na płatnej autostradzie i parkingu. W ten sposób można dojeżdżać do pracy, węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej, na zakupy, na zajęcia na studiach, czy dowozić dzieci do szkół. Tego typu transport to również wygodna i oszczędna metoda podróżowania po Polsce, a nawet Europie. W organizowaniu wspólnych przejazdów mogą być pomocne media społecznościowe lub specjalne portale, które ułatwiają komunikowanie się kierowcy i pasażera.

W ten sposób zmniejszamy liczbę samochodów poruszających się po mieście, redukujemy korki, przyczyniamy się do obniżenia emisji spalin i zmniejszenia hałasu. Podróżując samochodami współdzielonymi odnosimy też korzyści indywidualne - obniżamy koszty przejazdów, dzieląc się wydatkami.

Carpooling na nowo budowanych osiedlach

A jak wygląda wspieranie rozwoju carpoolingu ze strony deweloperów budujących nowe osiedla w miastach? Nie wszyscy o tym myślą, ale udało się znaleźć dobry przykład w tym zakresie.

Jak powiedział nam Artur Łeszczyński, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w Skanska Residential Development PolandBudując osiedla mieszkaniowe, tworzymy także infrastrukturę dla kierowców. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju staramy się, by proponowane przez nas rozwiązania ograniczały negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Obecnie analizujemy rynek aplikacji dedykowanych kierowcom. Śledzimy także wyniki badań, które jasno wskazują, że codziennie granice stolicy przekracza milion pojazdów, a kierowcy spędzają w warszawskich korkach średnio 35 godzin rocznie. Tymczasem popularyzacja rozwiązań takich jak carpooling mogłaby zmniejszyć liczbę samochodów na światowych drogach o 75%, bez znaczącego wpływu na czas podróży. W przypadku Warszawy przełożyłoby się to na znaczącą poprawę jakości powietrza.

Dlatego też w obszarze naszych zainteresowań, jako dewelopera, są aplikacje, które pomogą mieszkańcom kojarzyć osoby dojeżdżające do pracy czy szkoły tymi samymi trasami i współdzielić przejazdy. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym klientom pilotażowe rozwiązanie umożliwiające łatwiejsze podróżowanie, a tym samym przyczynimy się do wzmacniania więzi sąsiedzkich i ochrony klimatu.

Szkolenia związane z transportem sąsiedzkim w ramach projektu "Eko-lokator"

Wszystkich zainteresowanych tematyką transportu wspólnotowego i transportu sąsiedzkiego Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na szkolenia organizowane w ramach projektu "Eko-lokator".

Szkolenia są bezpłatne, może w nich wziąć udział każda zainteresowana osoba, wystarczy się zarejestrować. Warto się zarejestrować już teraz, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany harmonogram szkoleń:

WROCŁAW - 11 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

RZESZÓW - 18 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

GDAŃSK - 27 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

WARSZAWA - 09 października 2018 - ZAPISZ SIĘ

Przewidziana tematyka - Transport wspólnotowy:

  • Parkingi, drogi dojazdowe we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, zagadnienia prawne.
  • Problemy transportowe wspólnot mieszkaniowych i metody ich rozwiązywania z przykładami.
  • Jak przekonać mieszkańców do ograniczenia ruchu samochodowego pod ich domami? Jak ułatwić mieszkańcom korzystanie z rowerów?
  • Transport indywidualny – aspekt wspólnotowy, systemy car-share z przykładami, aspekty ekonomiczne.
Więcej informacji na temat szkoleń w ramach projektu "Eko-lokator" można znaleźć na www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia
 
Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.
 
Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl

 

Przypisy:

1. http://zikit.krakow.pl, dostęp 06.07.2018


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej