ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Wizyty studyjne i warsztaty dla pracowników instytucji publicznych zajmujących się wdrażaniem polityki ochrony środowiska (20742)

Ministerstwo Środowiska
2019-03-05

Drukuj
galeria

źródło: ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm

Komisja Europejska oferuje wsparcie eksperckie dla przedstawicieli instytucji publicznych, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie środowiska. Pracownicy instytucji mogą wyjechać na wizyty studyjne do państw członkowskich Unii Europejskiej w celu pozyskania wiedzy i wymiany dobrych praktyk lub też zorganizować u siebie warsztaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli z innych krajów UE.

Tematyka projektów partnerskich powinna dotyczyć kwestii poruszanych przez Komisję Europejską w sprawozdaniach krajowych dotyczących wdrażania polityki ochrony środowiska (Link do dokumentu "Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE - Polska") lub odnoszących się do wspólnych wyzwań, np. gospodarka odpadami, gospodarka wodna, zrównoważony rozwój miast, zielone zamówienia publiczne, potencjał administracyjny, wiedza i umiejętności, sprawozdawczość i wymiana informacji dotyczących środowiska.

Komisja Europejska może zorganizować i opłacić podróż, zakwaterowanie i diety ekspertów przyjeżdżających na warsztaty organizowane przez instytucję ubiegającą się o wsparcie, a także pokryć koszty podróży i zakwaterowania dla maksymalnie 3 uczestników wizyty studyjnej w innym państwie członkowskim UE.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie eksperckie oraz przykłady dotychczas zorganizowanych wizyt studyjnych i warsztatów znajdą Państwo na stronie KE (Link do strony poświęconej programowi) oraz w ulotce.

Informacji dotyczących wymiany eksperckiej udziela Pani Ilona Ligocka:

Ministerstwo Środowiska,
Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
Wydział Analiz i Ewaluacji
tel. 22 36-92-593

e-mail: ilona.ligocka@mos.gov.pl

źródło: www.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej