Baza wiedzy


Plakaty do edukacji o wodzie

1. Wykorzystanie wody szarej i deszczowej - POBIERZ

2. Oszczędzanie wody w domu i poza domem - POBIERZ

3. Woda w mieście - POBIERZ


Techniczny podręcznik szkoleniowy dla gmin: Gospodarka wodna o obiegu zamkniętym w gminach

Moduł 1 - Wprowadzenie POBIERZ

Moduł 2 - Gospodarowanie wodami opadowymi - POBIERZ

Moduł 3 - Recykling wody szarej - POBIERZ

Moduł 4 - Efektywne wykorzystywanie wody - POBIERZ

Moduł 5 - Narzędzie do podejmowania decyzji - POBIERZ

Moduł 6 - Studia przypadków - POBIERZ

Moduł 7 - Redukcja strat wody - POBIERZ

 

Szkolenie dla interesariuszy: Gospodarka wodna o obiegu zamkniętym w gminach

Szkolenie dzień I, część I - POBIERZ

Szkolenie dzień I, część II - POBIERZ

Szkolenie dzień II - POBIERZ

Bydgoski przykład koncepcji NBS „Dolina Pięciu Stawów w Bydgoszczy” - POBIERZ

„Koncepcja pilotażowej instalacji ogrodów deszczowych na terenie Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy” - POBIERZ

"Deszcz to zysk" - POBIERZ

Inne źródła wiedzy

Katalog zielono – niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania - POBIERZ

Bydgoskie standardy wód opadowych - POBIERZ

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog techniczny - POBIERZ

Katalog dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych - POBIERZ

Katalog dobrych praktyk, cz. II – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym - POBIERZ

Obieg Wody w Mieście - film edukacyjny - ZOBACZ
Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej