ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

‘Prosument‘ korzystny dla mikrobiogazowni (16934)

2014-03-11

Drukuj

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdziła pod koniec lutego zasady programu "Prosument". Będzie on wspierał – dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami – budowę małych instalacji, produkujących energię z odnawialnych źródeł. Chodzi m.in. o mikrobiogazownie, którym ten program zapewnia dobre warunki.

"Prosument" będzie realizowany w latach 2014-2020 (umowy na udzielenie dotacji czy pożyczki będzie można podpisywać z funduszem do 2018 r.) i ma stanowić kontynuację oraz rozszerzenie kończącego się programu dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. NFOŚiGW przeznaczy na "Prosumenta" łącznie aż 600 mln zł. Z tych środków będzie udzielał dotacji i preferencyjnych pożyczek na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, czyli instalacji, których moc nie przekracza 40 kWe lub 300 kWt. Do programu kwalifikują się m.in. panele fotowoltaiczne, przydomowe wiatraki, mikrobiogazownie, pompy ciepła i kotły na biomasę, wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, ale także wielorodzinnych (kamienic i bloków). W grę będzie wchodzić też wymiana istniejących już instalacji OZE na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Z "Prosumenta" będzie można otrzymać dotację w wysokości 20 lub 40 proc. kosztów inwestycji (a po 2015 r. 15 bądź 30 proc.) oraz tanią, długoterminową pożyczkę (1 proc. oprocentowania, na 15 lat), pokrywającą resztę wydatków, pod jednym warunkiem: że tzw. koszty kwalifikowane inwestycji zmieszczą się w przedziale od 100 do 450 tys. zł. Tak duży rozstrzał bierze się z tego, że NFOŚiGW zróżnicował maksymalny pułap tych kosztów, w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji, w zależności od technologii. Dla mikrobiogazowni ten pułap będzie najwyższy i wyniesie dla instalacji do 20 kWe 40 tys. zł na 1 kWe, a dla tych między 20 a 40 kWe – 30 tys. zł na 1 kWe. Dla porównania: dla kogeneracyjnych kotłów na biomasę to jedynie 7-9 tys. na 1 kWe, dla przydomowych wiatraków 6,5-11 tys. zł na 1 kWe, a dla fotowoltaiki 6-8 tys. zł na 1 kWp. Można to odczytać w ten sposób, że „Prosument" ma służyć upowszechnieniu mikrobiogazowni, a w ślad za tym rozwojowi tej technologii, co docelowo powinno obniżyć jej ceny (tak, jak stało się w przypadku fotowoltaiki).

Wsparcie z "Prosumenta" będą mogły otrzymać osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy. Jednak tylko te ostatnie będą składać wnioski o dotacje i pożyczki bezpośrednio w NFOŚiGW. Pozostali będą musieli skorzystać z pośrednictwa banku i samorządów uczestniczących w programie. W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie pilotażowa transza – 200 mln zł (jedną połowę podzielą samorządy, a drugą – bank), a sposób realizacji programu w następnych latach ma zależeć od wyniku pilotażu oraz zmian zachodzących na rynku OZE i w przepisach.

Według przyjętego harmonogramu ogłoszenie naboru wniosków od samorządów ma nastąpić do najbliższych wakacji, a tych, które będzie rozpatrywał bank – w III kwartale 2014 r.

Jacek Krzemiński

na podstawie: NFOŚiGW – www.nfosigw.gov.pl, Sunny Horizon

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej