Aktualności

Unia nie wypełnia zobowiązań wynikających z Milenijnych Celów Rozwoju (10863)

2010-06-11

Drukuj
W czerwcu odbędzie się szczyt europejski, podczas którego europejskie głowy państw przyjmą stanowisko UE w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju na szczyt wysokiego szczebla ONZ we wrześniu tego roku. Organizacja ekologiczna WWF wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że przygotowany przez Komisję Europejską Plan Działań UE1 nie uznaje konieczności zapewnienia stanu równowagi ekologicznej środowiska, mimo że ono jest jednym z ośmiu przyjętych przez ONZ celów.
10 lat temu światowi przywódcy zobowiązali się do roku 2015 położyć kres światowemu ubóstwu, przyjmując osiem opartych na terminowych i mierzalnych wskaźnikach Milenijnych Celów Rozwoju. Należy do nich między innymi zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska. Unia Europejska na pomoc rozwojową przeznacza blisko 100 euro na mieszkańca rocznie. Odzwierciedla to poglądy 72% mieszkańców Unii, którzy popierają utrzymanie lub zwiększenie kwot obecnych zobowiązań pomocowych w stosunku do krajów rozwijających się2. Z tego powodu, na zaledwie 5 lat przed terminem osiągnięcia tych celów, Unia Europejska musi położyć większy nacisk na znaczenie środowiska naturalnego dla rozwoju. Jest to niezbędne zwłaszcza w kontekście analiz zawartych w unijnych dokumentach roboczych, które wskazują na konieczność „utrzymania zdrowych ekosystemów dla zabezpieczenia wzrostu ekonomicznego i osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju3.

Dobry stan środowiska naturalnego jest podstawowym warunkiem rozwoju ludzkości. Różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zasobów żywności i wody oraz ochrony przed katastrofami ekologicznymi; jej utrata oznacza utratę zasobów ryb i lasów, spadek produkcji rolnej, żyzności gleby i ograniczenie zasobów wody pitnej. Dla ponad miliarda ludzi w krajach rozwijających się ryby są głównym źródłem pożywienia, tymczasem 80% ich zasobów jest zagrożone wyginięciem4.

1,4 miliarda ludzi, czyli prawie trzy razy więcej niż liczba mieszkańców Unii Europejskiej, żyje za mniej niż dolara dziennie. Bogactwo naturalne wód i lądu zapewnia ludziom na całym świecie podstawowe, niezbędne im do przeżycia i rozwoju surowce, a mimo to jest ono niszczone i degradowane, sprawiając tym samym, że osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju będzie prawie niemożliwe – mówi Piotr Nieznański, kierownik działu Ochrony Przyrody WWF Polska.

Ogromnym zagrożeniem dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju są także zmiany klimatu. Biedna ludność krajów rozwijających się i małych krajów wyspiarskich jest 79 razy bardziej narażona na katastrofy będące skutkiem zmian klimatu niż mieszkańcy bogatych państw5. W Planie Działań UE przewidziano jedynie poprawę koordynacji szybkiej ścieżki finansowania ochrony klimatu, co jest niewystarczające. Zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej są ze sobą ściśle powiązane, a rozwiązania mające na celu ograniczenie zmian klimatu i adaptację do nich mogą powstać tylko dzięki traktowaniu tych dwóch problemów łącznie.

Aby zachować różnorodność biologiczną, ograniczając jednocześnie ubóstwo, zwiększając dobrobyt i stymulując rozwój, kwestie środowiskowe muszą zostać włączone do wszystkich kluczowych polityk, w tym polityki klimatycznej, a także do najważniejszych strategii gospodarczych i rozwoju. Unia musi zdecydowanie wspierać zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska w krajach rozwijających się, poprzez współpracę rozwojową i działania zewnętrzne – dodaje Nieznański.

Tło:
10 lat temu światowi przywódcy zobowiązali się do roku 2015 położyć kres światowemu ubóstwu, przyjmując osiem opartych na terminowych i mierzalnych wskaźnikach Milenijnych Celów Rozwoju. Należy do nich między innymi zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska, aby „zatrzymać proces utraty różnorodności biologicznej na świecie”.

Na zaledwie 5 lat przed terminem osiągnięcia tych celów, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał światowych przywódców do wzięcia udziału w szczycie, który odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 20 -22 września 2010. Ma on na celu przyspieszyć postępy na drodze do osiągnięcia celów.

Plan Działań UE i towarzyszące mu dokumenty tematyczne będą dyskutowane podczas Rady ds. Zagranicznych w czerwcu. Będzie również jednym z tematów omawianych podczas Rady Europejskiej w czerwcu. Ma to na celu przyjęcie wspólnego, mocnego stanowiska Unii na szczyt ONZ we wrześniu tego roku.


Przypisy:
1. ec.europa.eu/development/icenter/repository/COMM_COM_2010_0159_MDG_EN.PDF
2. Eurobarometer, 2009: Development aid in times of economic turmoil
3. EC Staff Working Document, SEC(2010)418: Progress Made on Millennium Development Goals and key challenges for the road ahead.
4. TEEB, 2009: The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers
5. World Bank, 2004: Sustaining Forests.

źródło: WWF
www.wwf.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej