Aktualności

Poznaliśmy młodzież aktywną z natury! (10616)

2010-06-12

Drukuj
Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski wziął udział w uroczystej inauguracji Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM), która odbyła się 7 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania efekty pracy nad projektami, realizowanymi wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), zaprezentowało kilkadziesiąt zespołów uczniowskich z całej Polski. 
Młodzież prowadziła je m.in. w ramach programu edukacji ekologicznej "Aktywni z natury", w którym szkoły działają na rzecz poprawy stanu środowiska, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Jego uczestnicy analizują swój wpływ na stan planety za pomocą kalkulatora emisji CO2, wyciągają wnioski i podejmują działania na rzecz zmniejszenia tzw. ekośladu. Młodzi ludzie uczą się, że dzięki świadomym wyborom konsumenckim, zmianie drobnych nawyków można doprowadzić do zmniejszenia naszego śladu i negatywnego wpływu na środowisko.

Podczas tegorocznej imprezy zaprezentowano także projekty z innych programów realizowanych przez CEO: Akademia uczniowska, Kulthurra, Literacki Atlas Polski – Reportaże, Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat wspólnie”, Patrz i zmieniaj, Poczytaj mi przyjacielu, Samorząd uczniowski, Sefer, Ślady przeszłości.

Zarówno OPPM, jak i program Aktywni z Natury organizowane są przez Centrum w ramach Partnerstwa dla Klimatu - stworzonej przez Ministerstwo Środowiska platformy współpracy na rzecz działań zapobiegających zmianom klimatu i uświadamiających ich zagrożenia.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego (OPP). Powstała w 1994 roku z myślą o poprawie jakości systemu oświaty i upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej.

Więcej informacji: www.ceo.org.pl

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej