Aktualności

Minister Środowiska na Radzie UE ds. Środowiska (11891)

2010-06-11

Drukuj
Zmiany klimatu będą jednym z głównych tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska. W spotkaniu, które odbywa się 11 czerwca br. w Luksemburgu bierze udział minister środowiska, Andrzej Kraszewski.
Uczestnicy spotkania poruszą również kwestie suszy i niedoboru wody - w aspekcie zmian klimatycznych. Ministrowie środowiska omówią także stan prac nad aktami prawnymi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kwestie dotyczące postępu w zakresie redukcji emisji CO2 z samochodów dostawczych.

Podczas debaty Komisja przedstawi komunikat dotyczący analizy możliwości zwiększenia celu 20% redukcji gazów cieplarnianych oraz oceny ryzyka „ucieczki”1.

Państwa członkowskie określą również wspólne stanowiska na V posiedzenie konferencji stron (COP/MOP5) służące jako posiedzenie stron protokołu z Cartageny (dotyczy bezpieczeństwa biologicznego) oraz na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w 2012 r.

Przypisy:
1. carbon leakage - ucieczka emisji, czyli ryzyko przenoszenia produkcji i emisji poza UE wynikające z konieczności zakupu uprawnień do emisji na aukcjach, a co za tym idzie z możliwości obniżenia konkurencyjności niektórych sektorów przemysłu w porównaniu do producentów z krajów nieobjętych systemem EU ETS (system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie).

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej