Aktualności

Zapowiedź naboru wniosków w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (10325)

2010-07-02

Drukuj
W lipcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (część „biogazownie rolnicze” , „elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę” oraz „budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej”).
Wysokość alokacji środków dla tego naboru jest uzależniona od wielkości wpływów pochodzących ze sprzedaży przez Polskę jednostek przyznanej emisji (Assigned Amount Units; AAU) w ramach handlu jednostkami AAU prowadzonego na podstawie art. 17 Protokołu z Kioto.

Biogazownie rolnicze:
Planuje się udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU lub z innych środków NFOŚiGW, a także w formie pożyczki, stanowiącej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę:

Planuje się udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU lub z innych środków NFOŚiGW, a także w formie pożyczki, stanowiącej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 2 mln zł.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych:
Wysokość dotacji: 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie wiecej niż 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 50 mln zł.

W/w programy dostępne są na stronie NFOŚiGW.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany treści programu, w momencie opracowywania dokumentacji konkursowej.

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej