Aktualności

EBI przekazuje 50 mln EUR na realizację przedsięwzięć związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych w Polsce (10328)

2010-06-30

Drukuj
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 50 mln EUR na współfinansowanie projektów, które sprzyjają realizacji przyjętych przez Polskę założeń dotyczących szerszego korzystania z energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
Przyznane środki posłużą do zwiększania produkcji energii i ciepła w elektrowniach wykorzystujących biomasę i biogaz oraz do poprawy efektywności energetycznej poprzez odnawianie budynków publicznych w Polsce. Będzie to element realizacji planów proekologicznych opracowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w powiązaniu z systemami zielonych inwestycji, współtworzonymi przez Polskę wraz z Hiszpanią i Irlandią, których wdrażanie wspomaga Wielostronny Fundusz Kredytów Węglowych.

Dzięki systemowi zielonych inwestycji (GIS – ang. Green Investment Schemes) środki pochodzące ze sprzedaży kredytów węglowych Polska może inwestować w działania mające na celu zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych — poprzez kierowanie dotacji na projekty proekologiczne. Projekty te będą wybierane przez NFOŚiGW w drodze konkursu.

Zasady działania systemu zielonych inwestycji w Polsce są zgodne z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z września 2009 r. Odpowiedzialność za jego zarządzanie spoczywa na operatorze GIS. Funkcję tę pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający ponad 20-letnie doświadczenie w zapewnianiu publicznego wsparcia projektom i działaniom z dziedziny ochrony środowiska. Zadaniem operatora GIS jest nadzór nad wdrażaniem programów proekologicznych w celu oceny uzyskanego wpływu na środowisko. Obowiązek monitorowania i kontrolowania redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz sporządzania raportów w tym zakresie przez beneficjentów i operatora systemu zielonych inwestycji jest zapisany w obowiązującym ustawodawstwie.

„Polski system zielonych inwestycji, stworzony przez Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z partnerami stowarzyszonymi, umożliwi naszemu krajowi realizację założeń dotyczących zmniejszania emisji CO2, a także osiągnięcie ambitnych celów unijnej polityki klimatycznej. Współpraca z EBI i jego wsparcie zwiększają skuteczność podejmowanych działań” — powiedział prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

„Bardzo mnie cieszy, że środki EBI — w połączeniu z dotacjami ze strony Hiszpanii i Irlandii — pomogą w realizacji projektów ukierunkowanych na zmniejszanie emisji CO2 i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania te są niezbędne do wypełnienia ambitnych zobowiązań ekologicznych Polski” — powiedziała Marta Gajęcka, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność kredytową w Europie Środkowej (w tym w Polsce).

Bieżący kredyt jest kolejnym przykładem pomyślnej, długofalowej współpracy między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a NFOŚiGW. W ubiegłym roku Bank zatwierdził kredyt na rzecz NFOŚiGW w wysokości 121 mln EUR, przeznaczony na współfinansowanie przez Fundusz projektów w sektorach gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.

źródło: Europejski Bank Inwestycyjny
www.eib.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej