ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Polska czarnym punktem na energetycznej mapie Europy (20001)

Natalia Rytelewska-Chilczuk, Teraz Środowisko
2017-01-20

Drukuj
galeria

Źródło: https://electricitymap.tmrow.co

Czarna Polska, brązowe Niemcy i zielona Norwegia. Tak wygląda internetowa mapa energetyczna Europy, przy pomocy której można na bieżąco śledzić "czystość" produkowanej na Starym Kontynencie energii.

Energetyczna Mapa Europy to projekt, który przybliża aktualne wysokości emisji dwutlenku węgla dla danego kraju w przeliczeniu na wyprodukowany 1 kWh energii. Można też obserwować, z których konkretnie surowców dany kraj korzysta przy produkcji energii.

Mapa stworzona przez serwis Tomorrow pozwala na bieżące śledzenie sytuacji energetycznej w Europie. Poszczególne kraje oznaczone są kolorami wskazującymi na czystość produkowanej przez nich energii. Mapa pokazuje także drogi przepływów energii i emisji dwutlenku węgla pomiędzy sąsiadami, czyli tzw. emisje transgraniczne. Kolorem zielonym zaznaczone są: Norwegia, Szwecja i Francja. Z kolei w krajach skandynawskich, głównym źródłem energii jest energia atomowa i wodna. We Francji, większość energii pochodzi zdecydowanie z atomu.

Czarna plama w centrum

Kraje, które emitują najwięcej dwutlenku węgla i produkują najbardziej zanieszyszczoną energię, to m.in. oznaczone ciemnobrązowym kolorem Niemcy i Irlandia. Polska, jako jedyny kraj na mapie, oznaczona jest kolorem czarnym. W naszym kraju, na każdą wytworzoną kilowatogodzinę energii emitujemy około 760 g CO2. O ile polska emisja nikogo już nie dziwi, o tyle zaskakujące może być dla niektórych miejsce uważanych za lidera w zakresie produkcji zielonej energii i wysokiej świadomości energetycznej Niemiec. Dane liczbowe wskazują, że nasi zachodni sąsiedzi są w tyle np. za Skandynawią, oraz sąsiednią Francją. Kolor Niemiec na interaktywnej mapie pokazuje sytuację produkcji energi ze źródeł odnawialnych. Mimo insfrastruktury, jaką posiadają nasi zachodni sąsiedzi, wciąż głównymi źródłami energii są tam węgiel, gaz i atom.

Informacja poprzedza działanie

Dzięki temu, że mapa jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, może być wykorzystywana do śledzenia sytuacji emisyjnej w dowolnym momencie. Wyraźna zmiana kolorów została na przykład odnotowana, gdy w grudniu 2016 roku nad Europą uaktywnił się orkan Barbara, przynosząc intensywne wiatry. Kolory europejskich państw zazieleniły się, zaś Polska z czarnego uzyskała chwilowo kolor brązowy. Nagłe zmiany miały także związek z intensywniejszą niż zazwyczaj produkcją energii z wiatru.

Projekt ma się przyczynić do wzrostu świadomości energetycznej mieszkańców Europy. - Wierzymy, że informacja poprzedza działanie. Tylko, jeśli wiesz co się dzieje, możesz zdecydować jak się zachować. Mając to na uwadze, budujemy interaktywną wizualizację, która w czasie rzeczywistym pokazuje, w jaki sposób kraje produkują elektryczność i jak bardzo przyczyniają się do ocieplenia klimatu - napisał na stronie projektu i wydawca serwisu, Olivier Corradi.

Natalia Rytelewska-Chilczuk
Źródło: Teraz Środowisko, www.teraz-srodowisko.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej