ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Szwecja wprowadziła dopłaty do domowych magazynów energii (19904)

2016-11-28

Drukuj
galeria

Szwecja jest drugim krajem na świecie, który na poziomie centralnym wprowadził dopłaty do domowych magazynów energii.

Szwedzi, którzy posiadają już np. domową instalację fotowoltaiczną, mogą zwiększyć autokonsumpcję produkowanej energii dzięki zainstalowaniu magazynu energii. Do jego zakupu i instalacji szwedzki rząd dopłaci do 60 proc. 

Wysokość dopłat, które do zakupu domowych magazynów energii oferuje szwedzki rząd, wynosi maksymalnie 50 tys. szwedzkich koron (około 22,5 tys. złotych).

W tegorocznym budżecie szwedzki rząd miał zabezpieczyć na ten cel kwotę wynoszącą 25 mln szwedzkich koron (SEK), a w latach 2017-2019 Sztokholm ma przeznaczyć na ten cel co roku po 50 mln szwedzkich koron. Realizacja programu ma się zakończyć w grudniu 2019 roku.

Program dopłat do domowych magazynów energii powinien wzmocnić rozwój szwedzkiego sektora fotowoltaicznego.

Warunkiem uzyskania dopłaty do zakupu magazynu energii jest posiadanie urządzenia produkującego energię ze źródeł odnawialnych, które jest podłączone do sieci.

Szwedzkie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Svensk Solenergi szacuje, że wykorzystanie domowego magazynu energii może pozwolić na zwiększenie autokonsumpcji energii z domowego systemu fotowoltaicznego o 20-50 proc. – w zależności od profilu i poziomu konsumpcji energii.

Svensk Solenergi podaje, że w ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki w Szwecji zwiększył się o 60 proc. Tylko w sektorze domowym w ubiegłym roku zainstalowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 13,9 MW wobec 9,6 MW zainstalowanych w 2014 r.

Na koniec 2015 roku w Szwecji działały instalacje fotowoltaiczne o mocy około 127 MW, a udział PV w szwedzkim miksie energii sięgnął 0,1 proc. Szwedzki regulator rynku energii szacuje, że aby Szwecja osiągnęła przyjęty cel przejścia na 100 proc. energii odnawilanej do 2040 roku, udział fotowoltaiki w szwedzkim miksie energii powinien wynosić około 10 proc.

W przyszłym roku wzrost instalacji PV w sektorze firm powinno natomiast napędzić ogłoszone właśnie przez Sztokholm zmniejszenie aż o 98 proc. opodatkowania energii produkowanej przez elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 255 kW. Podatek w tym wypadku obecnie wynosi ok. 0,29 SEK/kWh, czyli ok. 0,13 PLN/kWh, ale w przyszłym roku zostanie zmniejszony niemal do zera.

Niemcy pierwsze

Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził rządowy program dopłat do zakupu magazynów energii, są Niemcy. Niemiecki rząd kilka lat temu wdrożył program dopłat do domowych magazynów energii w wysokości maks. 660 euro/kWh. W tym roku przedłużono obowiązywanie tego programu, ale zmieniono jego warunki. Berlin przeznaczy na ten cel 30 mln euro, a środków ma wystarczyć do końca roku 2018. Programem będzie zarządzać, podobnie jak wcześniej, federalny bank KfW.

Zgodnie z zasadami nowej wersji programu, którą wdrożono na początku 2016 roku, jego beneficjenci mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z opcją refundacji części poniesionych kosztów – do maks. 25 proc. kosztów kwalifikowanych, które przeznaczono wyłącznie na zakup i montaż magazynu energii.

W lipcu br. ten poziom miał zostać obniżony z 25 proc. do 22 proc., od stycznia 2017 roku do 19 proc., od lipca 2017 roku do 16 proc., od stycznia 2018 roku – do 13 proc., a w drugiej połowie 2018 roku – już tylko do 10 proc.

Kryterium kwalifikacji inwestycji do programu to maks. moc instalacji fotowoltaicznej na poziomie 30 kWp. Dodatkowy warunek to ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci dzięki wykorzystaniu magazynu energii do maks. 50 proc. uzysku z PV.

Firma konsultingowa EuPD Research szacuje, że w tym roku nasi zachodni sąsiedzi mogą zainstalować od 23 tys. do 25 tys. domowych magazynów energii, co oznaczałoby około 40-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Wiadomo, że w pierwszej połowie br. w Niemczech zainstalowano 12,7 tys. tego rodzaju urządzeń.

Źródło: wwww.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej