ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Wybór tekstów problemowych do debaty online (18192)

2015-02-08

Drukuj
galeria

Już w najbliższy czwartek - 12 lutego br. zapraszamy na debatę online „Ile powinien kosztować prąd? Czyli o cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych”. Przedstawiamy wybór artykułów z naszego portalu nawiązujących do tematu debaty.

Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce

Ekspercka analiza przygotowana w ramach projektu Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Efektywność energetyczna” zawiera propozycje rozwiązań dotyczących łączenia pomocy społecznej z poprawą efektywności energetycznej w celu zmniejszenia skali ubóstwa energetycznego. Przedstawiony w analizie kompleksowy wachlarz rozwiązań zawiera zarówno propozycje o charakterze legislacyjnym, jak też propozycje systemów wsparcia i rozwiązania o charakterze edukacyjno-doradczym. Wśród analizowanych mechanizmów znajdują się m.in. te dotyczące zmian w funkcjonowaniu systemu białych certyfikatów i propozycje zmian w ustawie o efektywności energetycznej, jak również kwestie takie jak gwarancje kredytowe dla ubogich wspólnot, czy program szkoleniowy dla bezrobotnych. Zasygnalizowana została w niej także potrzeba przygotowania polskiej definicji ubóstwa energetycznego.

Więcej w artykułach:

Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu

Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce

 

Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje

Instytut na rzecz Ekorozwoju przedstawia uaktualnioną broszurę "Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje" Opracowanie omawia najnowsze zmiany prawne w Polsce i za granicą, w tym nową definicję ubóstwa energetycznego w Wielkiej Brytanii i definicję odbiorcy wrażliwego w Polsce. Podaje też przykłady programów pomocy dla odbiorców o niskich dochodach zagrożonych ubóstwem energetycznym. W opracowaniu znajdziemy też wywiad z przedstawicielem samorządu, w którym mowa jest o skuteczności różnych programów pomocowych, w tym m.in. wprowadzonego w styczniu 2014 roku dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Materiał adresowany jest do decydentów, ale też wszystkich osób, które zajmują się pomocą społeczną, w tym wolontariuszy.

Więcej:

Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna

 

Ubóstwo energetyczne – jak pomagać?

Czy dodatek energetyczny to najlepsza forma wsparcia dla osób o niskich dochodach, które mają problemy z regularnym płaceniem rachunków za energię i utrzymaniem w domu odpowiedniego komfortu cieplnego? Jak z kwestią pomocy odbiorcy wrażliwemu i gospodarstwom w sytuacji ubóstwa energetycznego radzą sobie inne kraje? O tym i podobnych kwestiach była mowa podczas wizyty dr Ute Dubois w Warszawie i spotkań, w których wzięła udział w dniu 31 stycznia 2014 roku.

Więcej:

Ubóstwo energetyczne - jak pomagać?

Organizacje ekologiczne pytają gminy o pomoc w ubóstwie energetycznym

W kwietniu 2014 r. do wszystkich urzędów gmin w Polsce trafiło pismo z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej pomocy osobom ubogim, w szczególności zaś pomocy osobom mającym problemy na tle energetycznym. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji dwie organizacje pozarządowe tj. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) – przygotują diagnozę sytuacji i rekomendacje mechanizmów skutecznej pomocy gospodarstwom domowym mającym problemy na tle energetycznym i przedstawią je decydentom i politykom. Ankiety są anonimowe. Informacje pozyskane w drodze ankietyzacji gmin będą przetwarzane w FEWE jako dane statystyczne, anonimowo. Wyniki badania będą pomocne w oszacowaniu skali zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce i potrzeb w zakresie jego ograniczenia.

Więcej:

Organizacje ekologiczne pytają gminy o pomoc w ubóstwie energetycznym

 

Liczniki przedpłatowe – skuteczne przeciwdziałanie odcięciom prądu

Polacy, w porównaniu z innymi Europejczykami, stosunkowo dużą część budżetu domowego przeznaczają na wydatki związane z energią, w tym na opłacenie rachunków za energię elektryczną. Według raportu Koalicji Klimatycznej i WWF Polska, w latach 2005-2010 niemal 17% z nich, czyli 6,4 miliona osób, miało problemy z regulowaniem należności wobec przedsiębiorstw energetycznych. Z kolei z raportu Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w samym roku 2006 z tego powodu odłączono w Polsce od sieci elektroenergetycznej aż 185 tysięcy odbiorców. Nowelizacja prawa energetycznego wprowadziła budzący emocje zapis o przysługującym od 1 stycznia 2014 roku zryczałtowanym dodatku energetycznym, będącym dopłatą do rachunków za energię elektryczną dla osób o odpowiednio niskich dochodach. Warto jednak zwrócić również uwagę na mniej kontrowersyjną, a niemniej ciekawą kwestię poruszaną przez dokument – przedpłatowe liczniki energii elektrycznej.

Więcej:

Liczniki przedpłatowe - skuteczne przeciwdziałanie odcięciom prądu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej