ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Wizyta w Laboratorium Badawczym Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw. (19861)

2016-10-19

Drukuj
galeria

Z kolejnymi klimapolkowymi warsztatami, które odbyły się 18 października, odwiedziliśmy Starachowice.

Podczas spotkania można się było dowiedzieć o tym jakie technologie odnawialnych źródeł energii można stosować na skalę lokalną i indywidualną, jakie korzyści można czerpać z zastosowania technologii zwiększających efektywność energetyczną i które z nich najlepiej wybrać oraz gdzie szukać wsparcia dla realizacji tego typu inwestycji.

Dużo rozmawialiśmy o biogazowniach i bioeletrowniach, o ich rodzajach, ich kosztach i korzyściach z wynikających z tego typu inwestycji. Nasz gość specjalny Wojciech Łukaszek z Bioelektrowni Świętokrzyskich MK Sp. z o.o. opowiedział o zrealizowanych inwestycjach, ale również o pracach badawczych związanych z uprawa roślin energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich uprawy w określonych warunkach klimatycznych i glebowych, tworzenia recepturowych kompozycji z substratów roślinnych które gwarantują najwyższy poziom produkcji biogazu o jak najwyższej zawartości metanu, czy wreszcie określenie takiego składu wsadu do komory fermentacyjnej, aby uzyskać finalnie poferment o najwyższych parametrach odpowiadających nawozom organicznym. Bioeletrownie i biogazownie o których była mowa są bowiem instalacjami bezodpadowymi – z resztek substratu pozostałego po wyprodukowaniu biogazu, czy energii elektrycznej, dzięki odpowiedniemu wzbogaceniu produkowane są nawozy.

Nie zabrakło również praktycznej części warsztatów. Wszyscy uczestnicy spotkania odwiedzili Laboratorium Badawczego Biomasy Stałej, Biogazu i Biopaliw oraz Sposobów ich Efektywnego Wykorzystania Energetycznego, które dzięki zaangażowaniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zostało otworzone równo rok temu. Jego koncepcja zakłada zrównoważony rozwój energetyczny regionu poprzez wykorzystanie odnawialnych lokalnych źródeł energii oraz odpadów w celu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji.

Więcej o projekcie, warsztatach i ich kolejnych terminach na stronie projektu www.chronmyklimat.pl/klimapolka.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej