ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Opole Lubelskie ogrzewa się słońcem (19635)

2016-07-13

Drukuj
galeria

fot. Urząd Gminy Opole Lubelskie

Wykorzystanie energii słonecznej jest coraz bardziej popularne wśród samorządów gminnych i społeczności lokalnych. Przykładem tego trendu jest Gmina Opole Lubelskie. W latach 2014- 2015 zamontowano tam 507 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i publicznych.

Typ przedsięwzięcia

Montaż kolektorów słonecznych.

Lokalizacja

Budynki mieszkalne i publiczne w gminie Opole Lubelskie, województwo lubelskie.

Przyczyna realizacji inwestycji

Gmina Opole Lubelskie znajdująca się w województwie lubelskim jest gminą wspierającą działania przyjazne środowisku. W 2014 roku w ramach projektu „Włącz się” odbyła się tam narada obywatelska, dająca mieszkańcom możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i wypowiedzenia się na temat energetyki – zwykle zarezerwowany dla ekspertów. Dzięki dyskusjom okazało się, że mieszkańcy chcą wprowadzenia energetyki odnawialnej w gminie, co było motorem do dalszych działań gminy w tym zakresie.

Chęć zamontowania kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych w gminie wynikała z braku alternatywnych rozwiązań w dziedzinie dostarczania energii cieplnej. Budynki mieszkalne w Gminie Opole Lubelskie w znacznej części ogrzewane były indywidualnymi kotłami na paliwo stałe. W części gospodarstw domowych ciepło zapewniały systemy grzewcze oparte na kotłach gazowych i na olej opałowy. W większości gospodarstw domowych ciepła woda użytkowa była głównie uzyskiwana za pomocą pieców opalanych węglem oraz przy użyciu prądu elektrycznego. Podstawowym problemem było niekorzystne oddziaływanie na środowisko owych instalacji (niska emisja) oraz wysokie koszty ogrzewania.

Opis przedsięwzięcia

W związku z powyższym w latach 2014-2015 Gmina Opole Lubelskie zrealizowała projekt  „Słoneczny dom w Gminie Opole Lubelskie – montaż kolektorów słonecznych”.

W sumie zamontowano 506 zestawów kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i 1 zestaw w budynku żłobka i przedszkola miejskiego. Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii wyniosła 2,28 MW. Każdy zestaw instalacji solarnej to zbiornik na wodę połączony z płaskim kolektorem słonecznym. Zamontowano w sumie: 13 zestawów ze zbiornikiem 160 litrów/1panel, 110 zestawów – 200 litrów/2 panele, 342 zestawy – 300 litrów/3 panele, 24 zestawy – 500 litrów/5 paneli. Zamontowano również 18 zestawów na podłożu gruntowym.   

Koszty i inżynieria finansowa 

Na realizację projektu gmina Opole Lubelskie pozyskała środki z Unii Europejskiej. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nalata 2007-2013. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 5.8 mln zł, z czego dotacja stanowiła ok. 4,5 mln zł. Ponadto ok. 14% wartości kosztów kwalifikowalnych stanowił udział mieszkańców w projekcie oraz 1% – udział Gminy Opole Lubelskie.

Efekty dla środowiska

Kolektory słoneczne nie emitują szkodliwych związków i nie zanieczyszczają środowiska, zatem wpływają pozytywnie na jakość powietrza i tym samym – na jakość życia wszystkich mieszkańców gminy.

Ilość energii pierwotnej zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektów wynosi średnio 4 104,56 GJ/rok.

Wnioski płynące z realizacji przedsięwzięcia

Realizacja projektu przyniosła konkretne efekty dla mieszkańców gminy zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i edukacyjnym. Może o tym świadczyć popularność kolejnych naborów do uczestnictwa w podobnych projektach, jakie przeprowadziła gmina w 2016 roku. Mieszkańcy przekonali się, że takie rozwiązania bardzo bobrze funkcjonują i są korzystne tak dla środowiska, jak dla ich portfela. Ważna jest również korzyść wynikająca z pewnej niezależności energetycznej, którą zyskujemy, montując kolektory słoneczne. Innymi korzyściami płynącymi z realizacji tego typu inwestycji jest utworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie lokalnej gospodarki oraz otrzymywanie energii za darmo.

W trakcie realizacji inwestycji często spotykanym problemem było niedostosowanie przez mieszkańców powierzchni dachu przeznaczonej pod montaż kolektorów słonecznych. Pojawiały się także trudności komunikacyjne, wynikające ze skali inwestycji i liczby beneficjentów.

W związku z tym bardzo istotnym aspektem całego przedsięwzięcia jest poprawny nadzór nad inwestycją. Warto zadbać o to, aby wypracować jak najlepsze relacje i zasady współpracy z inspektorem nadzoru budowlanego, który w imieniu inwestora odbiera poszczególne instalacje i gwarantuje ich sprawność. Ważne są również rozwiązania dotyczące przekazywania informacji. W tym przypadku gmina przed montażem instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych zorganizowała liczne spotkania informacyjne dla beneficjentów, które dotyczyły obsługi instalowanych urządzeń.

Kontakt

Urząd Gminy Opole Lubelskie

Ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, woj. Lubelskie

Tel. 081- 827-72-01

www.opolelubelskie.pl

Artykuł  został opracowany na podstawie materiałów dostarczonych z Urzędu Gminy Opole Lubelskie.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej