ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

O tym jak gmina może wspierać mieszkańców w proklimatycznych inwestycjach (19856)

2016-10-31

Drukuj
galeria

28 października 2016 r. w Hotelu Santin w Bełchatowie odbyły się warsztaty poświęcone lokalnym korzyściom z polityki klimatycznej. Było to pierwsze z trzech spotkań planowanych w województwie łódzkim.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy Bełchatów, gminy Kleszczów, przedsiębiorcy, pracownicy urzędów gmin Bełchatów, Drużbice, Kluki, Kleszczów oraz urzędu miasta Bełchatów. Fragmenty spotkania były rejestrowane przez Telewizję NTL.

Rozmawialiśmy o korzyściach z rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej, m.in. poprawie zdrowia publicznego, oszczędnościach dla budżetów samorządowych i indywidualnych oraz utworzeniu dodatkowych źródeł dochodu i miejsc pracy.

Specjalnie zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele gminy Kleszczów. Pan Marcin Bębnowski z Urzędu Gminy Kleszczów prezentował dwa niskoemisyjne przedsięwzięcia:

  • wykorzystanie energii geotermalnej w obiekcie sportowo-konferencyjnym Solpark oraz Hotelu Solpark;
  • dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska.

Gmina Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce. Swój dobrobyt zawdzięcza odkrywce węgla brunatnego Bełchatów. Ta specyficzna finansowa sytuacja była powodem odmowy jakie otrzymał Urząd Gminy na wnioski składane do różnych funduszy/programów o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji oze dla mieszkańców. W związku z powyższym Rada Gminy Kleszczów podjęła odpowiednią uchwałę i od 2009 r. zakup i montaż urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów jest dofinansowany ze środków budżetu Gminy. W 2009 r. można było otrzymać dotację do kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. W 2016r. mieszkańcy mogli składać wnioski o udzielenie dofinansowania na kilka różnych urządzeń - kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, turbiny wiatrowe, kotły grzewcze na gaz, kotły grzewcze na biomasę w tym pellet oraz kominki z płaszczem wodnym.

W spotkaniu uczestniczyło dwóch mieszkańców gminy Kleszczów, którzy skorzystali z możliwości dofinansowania i zamontowali w swoich domach instalacje oze. Obaj potwierdzili, że dzięki nim mają zapewniony komfort cieplny w pomieszczeniach i niższe rachunki. Pan Adam Krupski pokazał prowadzone przez siebie rachunki za prąd i gaz, których wysokość, dzięki zainstalowaniu oze, spadła z poziomu ok. 6350 zł za rok 2013 do ok. 2760 zł za rok 2015. Pan Krupski szacuje, że w roku bieżącym opłaty nie powinny być wyższe niż 2500 zł.

Pod koniec spotkania omawiano wybrane źródła dofinansowania działań niskoemisyjnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz programy WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW.

NFOŚiGW planuje uruchomienie dwóch nowych programów: Gmina samodzielna energetycznie i REGION. Gmina samodzielna energetycznie – to program mający na celu wsparcie infrastruktury produkcji energii zgodnie z lokalnym potencjałem (np. źródła geotermalne, MEW, biogazownie rolnicze), wsparcie dla inwestycji w lokalną infrastrukturę dystrybucji energii, wykorzystanie wytworzonej energii na potrzeby własne lokalnych społeczności oraz integrację systemów z krajowym systemem elektroenergetycznym. Program REGION przejmie działania z dotychczasowych programów: Kawka, Ryś i Prosument. Program ma na celu wsparcie walki z niską emisją, skierowany do regionów za pośrednictwem WFOŚiGW.

Do końca grudnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach POIiŚ do osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.

Uczestnicy spotkania ubolewali, że inne gminy nie mają takiej finansowej sytuacji jak Kleszczów, dzięki której mogliby wspierać mieszkańców ze środków własnych. W dyskusji na temat możliwości dofinansowania działań niskoemisyjnych podkreślano, że nie ma dotacji dla osób fizycznych. Gminy znalazły pewne rozwiązanie w obszarze zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii jednak w przypadku termomodernizacji budynków (domów jednorodzinnych) takich rozwiązań brak.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej