ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

O odnawialnych źródłach energii w Warszawie (19926)

2016-11-20

Drukuj
galeria

16 listopada 2016 r. odbyły się kolejne warsztaty KLIMAPOLKA – tym razem w Warszawie. Spotkanie dotyczyło dostępnych form wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii i możliwych sposobów ich wykorzystania.

W sali konferencyjnej Państwomiasto zebrali się przedsiębiorcy, przedstawiciele urzędów dzielnic Warszawy jak i samego urzędu miasta, organizacji pozarządowych, nauki i osoby prywatne.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji pani Joanny Starskiej z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na temat udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy służących ochronie środowiska.

O dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje (40% dofinansowania) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi m.in.:  zakłady opieki zdrowotnej i samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy (80% dofinansowania). Inwestycje, które mogą liczyć na wsparcie  z budżetu miasta dotyczą (wg priorytetu): 1. ochrony przeciwpowodziowej, 2. likwidacji zbiorników bezodpływowych, 3. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz 4. wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (m.in. zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych). Środki na wsparcie pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Termin składania wniosków dla osób realizujących inwestycję w 2017 r. upływa 31.03.2017 r. (nabór ciągły). Wnioski należy składać w Kancelarii Biura Ochrony Środowiska.

O energooszczędnych rozwiązaniach i odnawialnych źródłach energii zastosowanych we własnym wielopokoleniowym domu opowiadał dr Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Dom był budowany etapami przez 14 lat. W czasie budowy nie było możliwości uzyskania wsparcia na rozwiązania energooszczędne. Uzyskano jedynie dotacje z budżetu m.st. Warszawy do montażu systemu kolektorów słonecznych. Pytania uczestników i dyskusja dotyczyła rozwiązań zrealizowanych w budynku, o ich zaletach i wadach, które z nich  się sprawdziły, a które nie - mimo wcześniejszych dokładnych analiz. Pan Węglarz przyznał, że z perspektywy czasu, niektóre z inwestycji przeprowadziłby inaczej (np. używanie kominka jako głównego źródła ciepła w większości pomieszczeń gdyż jest kłopotliwe), a ponieważ traktuje swój dom eksperymentalnie planuje wprowadzić w nim nowe nietypowe rozwiązania (okiennice wykorzystujące energię słoneczną).

Zapraszamy na kolejne warsztaty już wkrótce!


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej