ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

O biomasie w Skierniewicach – kolejne warsztaty za nami (20006)

2016-12-19

Drukuj
galeria

Drugie w województwie łódzkim warsztaty projektu KLIMAPOLKA odbyły się 14 grudnia 2016 r. w Skierniewicach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Udział w spotkaniu wzięło 46 osób. Tematem wiodącym były możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o odnawialne źródła energii, ze szczególnym wykorzystaniem biomasy. Szczególnie to ostatnie zagadnienie podkreślała otwierając spotkanie dr Anna Traut-Seliga jako niezwykle istotne dla studentów uczelni.

Pan Ryszard Gajewski, Prezes Polskiej Izby Biomasy, omówił potencjał biomasy stałej w województwie łódzkim oraz kierunki jej lokalnego zagospodarowania. Dysponujemy bardzo dużym potencjałem biomasy na cele energetyczne. Wzorem krajów sąsiednich, powinniśmy chronić własny rynek i w pierwszej kolejności zagospodarować własne zasoby. Niestety bardzo niska cena biomasy eliminuje z rynku polskich producentów. Zdaniem eksperta zapisy nowelizacji ustawy o OZE mają ograniczać import biomasy. Prezes Gajewski prezentował również bardzo ciekawy projekt SERENE1, którego zadaniem było  zbudowanie systemu pozyskiwania danych o plantacjach roślin energetycznych z wykorzystaniem danych satelitarnych, m.in. do szacowania biomasy plantacji.

Pan Wojciech Łukaszek z Bioelektrowni Świętokrzyskich, ekspert w dziedzinie bioelektrowni, podczas swojego wystąpienia przedstawił polski katalog roślin energetycznych, które mogą stanowić zaplecze energetyki biogazowej w Polsce. Okazuje się, że najbardziej wydajną dla energetyki biogazowej rośliną jest burak energetyczny. Pan Łukaszek podkreślał, że przeciwdziałanie zmianom klimatu, przeciwdziałanie niekorzystnemu bilansowi CO2 jest stopniowa eliminacja energii wytwarzanej z surowców kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. W warunkach polskich najbardziej stabilnym i najbardziej uzasadnionym ekonomicznie jest biomasa.Przypisy:

1) SERENE “Bioenergy as the key to economic growth of the regions - EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation” projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA AO/1-7438/13/NL/SC http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-serene 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej