ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

LED-owe oświetlenie uliczne z korzyścią dla samorządów, mieszkańców i środowiska (19634)

2016-07-06

Drukuj
galeria

Fot. Urząd Gminy Pierzchnica

Poszukiwanie oszczędności idzie w parze z poprawą jakości życia i ograniczeniem wpływu na klimat. Dowodem na to twierdzenie są działania związane z modernizacją oświetlenia podjęte w gminie Pierzchnica.

Typ przedsięwzięcia

Wymiana ulicznego oświetlenia na LED-owe w gminie Pierzchnica w ramach projektu pt. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Pierzchnica – dostawa i montaż żarówek LED do oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

Lokalizacja

Gmina Pierzchnica, województwo świętokrzyskie.

Przyczyna realizacji inwestycji

Głównym powodem przystąpienia do projektu była chęć obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej w gminie. Opłaty za energię potrzebną do oświetlania ulic były bardzo wysokie i wynosiły około 300-350 tys. zł rocznie. Kwota ta jest stosunkowo duża dla tak małej gminy jak Pierzchnica, i w związku z tym Urząd Gminy był zmuszony do oszczędności w postaci czasowego wyłączania latarni – oświetlenie uliczne działało jedynie do północy. Po weryfikacji możliwości zaoszczędzenia na opłatach za energię Urząd Gminy zdecydował, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wymiana oświetlenia na LED-owe, które zużywa wielokrotnie mniej energii niż zwykłe żarówki.

Opis inwestycji

W 2014 roku na terenie całej gminy Pierzchnica (ok. 100 km2) wymieniono stare żarówki sodowe i rtęciowe na LED-y. W sumie wymiana objęła 700 punktów świetlnych.

Realizacja inwestycji trwała kilka miesięcy. Najpierw przeprowadzono proces przetargowy, a następnie dokonano wymiany źródła światła. Sam okres wymiany żarówek trwał około 3 tygodni. Zamontowano oświetlenie LED o mocy 28 W, 28-diodowe z soczewkami o barwie białej zimnej (6000 K).

Zanim zdecydowano się na realizację przedsięwzięcia, władze gminy postanowiły przetestować pomysł. W okresie listopad-grudzień 2013 roku w ramach oświetlenia ulicznego próbie poddano 10 lamp LED-owych. W tym czasie mieszkańcy zapoznawali się z funkcjonowaniem nowego oświetlenia i udzielali swoich komentarzy pracownikom Urzędu Gminy. Nowe oświetlenie zostało przez mieszkańców przyjęte bardzo pozytywnie, co przyczyniło się do podjęcia decyzji w I kwartale 2014 roku o wymianie całego oświetlenia na LED-owe na terenie gminy.

Koszty i inżynieria finansowa

Koszt inwestycji wyniósł ok. 200 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu gminy. Obecnie rzeczone rachunki za energię elektryczną wynoszą 100 tys. zł rocznie, podczas gdy przed wymianą oświetlenia było to aż 300 tys. zł.

Efekty dla środowiska

LED-owe źródła światła są wyjątkowo energooszczędne, dzięki czemu korzystnie wpływają na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla. W wyniku wymiany oświetlenia redukcja zużycia energii elektrycznej wyniosła około 50% (z 375 MWh w 2010 roku do 191 MWh w roku 2014). Szacowana redukcja emisji dwutlenku węgla to również około 50% (z 300 do 150 ton/rok).

Wnioski płynące z realizacji przedsięwzięcia

Po modernizacji oświetlenia koszty za energię elektryczną zmalały trzykrotnie, a inwestycja zwróciła się już po roku. Obecnie zaoszczędzone pieniądze wydawane są na potrzeby socjalne, m.in na funkcjonowanie sześciu świetlic znajdujących się w gminie.

Mieszkańcy czują się bezpieczniej z racji włączonego przez całą noc oświetlenia. Ponadto nowe lampy dają bielsze i jaśniejsze światło.

Kolejnym atutem jest to, że gmina stała się pionierem nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w województwie świętokrzyskim. W 2015 roku Pierzchnica znalazła się wśród 27 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Gmina ekoinnowacji” realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Pierzchnica uzyskała wyróżnienie jako jedyna gmina z województwa świętokrzyskiego.

Czas potrzebny na wymianę oświetlenia jest stosunkowo krótki (w omawianym przypadku około 4 miesięcy). Wymianę oświetlenia można przeprowadzić bez dofinansowania ze strony Unii Europejskiej, gdyż jest to inwestycja, która zwraca się w przeciągu roku – ryzyko jest niskie, a korzyści pojawiają się od razu: finansowe, społeczne i środowiskowe.

Warto podkreślić, że pilotażową wymianę oświetlenia powiązano z uzyskaniem społecznego przyzwolenia na pełną wymianę oświetlenia ulicznego.

Kontakt

Gmina Pierzchnica

ul. 13 Stycznia 6

26-015 Pierzchnica

E-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

www.pierzchnica.pl

Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Wójtem Gminy Pierzchnica Stanisławem Strąkiem oraz materiałów otrzymanych od Zastępcy Wójta, Wojciecha Pęczkiewicza.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej