ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Korzyści z wprowadzenia technologii niskoemisyjnych w przedsiębiorstwie (MŚP) (19633)

2016-06-29

Drukuj
galeria

fot. Pierogarnia Piaski

Małe przedsiębiorstwa dzięki działaniom proklimatycznym często mogą osiągnąć motywująco pozytywne efekty. Należą do nich głównie korzyści finansowe i wizerunkowe.

Typ przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej i produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła, tzn. montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na LED-owe oraz wymiana gotowalnika (kuchenki przemysłowej) z elektrycznego na gazowy w zakładzie produkującym pierogi „Pierogarnia Piaski”.

Lokalizacja

Piaski, województwo lubelskie.

Przyczyna realizacji inwestycji

Firma chciała wyróżnić się na tle konkurencji i szukała na to oryginalnego sposobu. Po wielu analizach uznano, iż warto byłoby połączyć działania mające na celu wyróżnienie się na rynku z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz obniżeniem wysokich kosztów funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Dzięki temu obniżeniu można było zainwestować oszczędności w wysokiej jakości surowce do produkcji. To z kolei poprawia jakość produktu mimo niezmiennej ceny, a zatem przyczynia się do większego zadowolenia klienta.

Dlatego właśnie zdecydowano się na inwestycję w panele fotowoltaiczne oraz modernizację urządzeń zakładu produkcyjnego.

Opis przedsięwzięcia

Właściciele „Pierogarni Piaski” zdecydowali się na zastosowanie technologii takich, jak panele fotowoltaiczne, odzysk ciepła z procesów chłodzenia, wymianę oświetlenia na LED-owe oraz wymianę gotowalnika (kuchenki przemysłowej) z elektrycznego na gazowy.

Wymiana oświetlenia na LED-owe została przeprowadzona w 2013 roku.    W całym zakładzie zastosowano 360 LED-owych świetlówek.

W 2014 roku na dachu zakładu produkcyjnego zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 250 watów. W sumie funkcjonuje ok. 250 paneli, które pokrywają ok. 40% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2011 roku, a jej długi czas trwania był spowodowany niepewnymi przepisami prawa, uzyskiwaniem pozwoleń od odpowiednich urzędów i zakładów oraz ubieganiem się o dofinansowanie.

W 2015 roku w ramach działań związanych z modernizacją zakładu produkcyjnego wymieniono kuchenkę przemysłową z elektrycznej na gazową, co zmniejszyło zużycie energii i przyniosło korzyści finansowe.

Koszty i inżynieria finansowa

„Pierogarnia Piaski” otrzymała dofinansowanie na wszystkie zastosowane technologie w wysokości od 50 do 70% całości przedsięwzięcia. Wsparcie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Nowoczesne technologie zwracają się w szybkim tempie poprzez zmniejszenie rocznych kosztów zużycia energii. Inwestycja w oświetlenie LED-owe zwróciła się po 2 latach, koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych zwróci się po 10 latach. W pozostałych przypadkach redukcja kosztów rocznych wynosi około 50%.

Redukcja opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej i cieplnej jest bardzo duża i wynosi:

  1. zastosowanie oświetlenia LED-owego  zmniejszyło opłaty za energię elektryczną  o 90%.
  2. produkcja prądu  w wyniku działalności paneli fotowoltaicznych sprawiła iż opłaty są niższe o ok.  40 000 zł/rok
  3. użycie gotowalnika na gaz  zredukowało opłaty za energię o ok. 18 000 zł/rok.

Efekty dla środowiska

W wyniku podjętych działań redukcja zużycia energii wynosi rocznie około 40%.  Zastosowanie paneli fotowoltaicznych redukuje ilość emisji dwutlenku węgla (w porównaniu do zastosowania  energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych tj.  węgiel  kamienny )  o  180 ton/rocznie (dane z audytu energetycznego).

Wnioski płynące z realizacji przedsięwzięcia

Po pierwsze, inwestycja w poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie OZE pozwala w małych i średnich przedsiębiorstwach obniżyć koszty produkcji. Pieniądze zaoszczędzone na niższych opłatach za energię można przeznaczyć na inne cele, np. lepszej jakości surowce do produkcji i finalnie – lepszy produkt w tej samej cenie.

Podjęte działania są zgodne z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która wiąże się ze zwiększeniem inwestycji w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami. W 2015 roku „Pierogarnia Piaski” wygrała konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie prowadzenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Właściciele zakładu są bardzo zadowoleni z inwestycji i chcą kontynuować działania związane z CSR oraz OZE.

Przy inwestycji w panele fotowoltaiczne warto zakupić najbardziej wydajne panele dostępne na rynku. Wydajność paneli zależy głównie od parametrów ich komponentów i inwertera*, a w znacznie mniejszym stopniu od technologii samych paneli. Przy małej powierzchni instalacji paneli i różnych warunkach atmosferycznych w Polsce inwestycja w wydajne panele to najbardziej rozsądne rozwiązanie zapewniające realne korzyści i w miarę szybki zwrot poniesionych nakładów.

Warto jednak zwrócić uwagę, że działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE mogą być utrudniane przez niestabilne prawo ustawodawcze. Propozycja ustawy o OZE jest często zmieniana i jak do tej pory jej zapisy nie zostały wdrożone. To powoduje zniechęcenie inwestorów oraz straty finansowe dla firm, które już zainwestowały, a teraz mogą stracić.

*Inwerter (falownik) fotowoltaiczny, solarny to najważniejszy element całej instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały (DC), który płynie przewodami do inwertera. W nim zachodzi przemiana energii elektrycznej prądu stałego (DC) na prąd przemienny (AC), taki, jaki mamy w gniazdkach naszego domu. Odpowiednio dobrany inwerter zapewnia długą i niezawodną pracę całego systemu fotowoltaicznego.

Kontakt

Pierogarnia Piaski

ul. Lubelska 102

21-050 Piaski

Tel: 81 533 99 94

E-mail: info@pierogarniapiaski.pl

www.pierogarnia.pl

Materiał został opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Maciejem Łosiem, właścicielem przedsiębiorstwa „Pierogarnia Piaski”.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej