ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Gdzie gmina może szukać środków na niskoemisyjny rozwój? (20007)

2016-12-21

Drukuj
galeria

Warsztaty w Dubience odbyły się 19 grudnia 2016 r. Wzięło w nich udział 30 osób – przedstawicieli Urzędu Gminy, a także mieszkańców, radnych i sołtysów. Spotkanie otworzył wójt Gminy Dubienka, pan Waldemar Domański. Głównym tematem spotkania były możliwości pozyskania środków na inwestycje w efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii.

Szczegółowych informacji na temat udzielili pani Magdalena Kędra i pan Michał Jodełko, lokalni doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pani Magdalena Kędra przedstawiła ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Na terenie województwa lubelskiego pracuje grupa 6 doradców energetycznych. Ich działalność obejmuje m.in. prowadzenie szkoleń pracowników JST w zakresie: gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, przygotowania merytorycznego pracownika gminy do pełnienia funkcji "Energetyka  Gminnego". Doradcy mogą również pomóc przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Możliwe, że Gmina Dubienka skorzysta z takiej pomocy gdyż nie posiada jeszcze PGN.

O programach finansowania OZE i efektywności energetycznej w województwie lubelskim  opowiadał pan Michał Jodełko. Największym z nich jest oczywiście Regionalny Program Operacyjny, który oferuje dofinansowanie inwestycji sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu i przedsiębiorstwom.  Drugim programem wspierającym niskoemisyjny rozwój jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ofertę dla osób fizycznych posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach projektu pn. EKODOM. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego. Oferta polega na umorzeniu części pożyczki udzielonej osobie fizycznej na realizację przedsięwzięcia.

Swoimi doświadczeniami z przeprowadzonych projektów z perspektywy samorządowca i mieszkańca podzieliła się z uczestnikami pani Anna Szokaluk z Rejowca Fabrycznego. Między innymi opowiedziała o projekcie "Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym", którego efektem był spadek zapotrzebowania na węgiel o 370 ton rocznie i w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 o 173 tony rocznie. Miasto złożyło nowe wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 i przygotowuje się do kolejnych.

Niestety dostęp do środków w nowej perspektywie finansowej dla Gminy Dubienki jest wyjątkowo utrudniony. Gmina jest zadłużona z powodu inwestycji w oczyszczalnię ścieków i jej głównym priorytetem jest spłata kredytu.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej