ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

„Energia Doliny Zielawy”, czyli jak kilka gmin inwestuje w energetykę odnawialną (19631)

2016-06-15

Drukuj
galeria

fot. Energia Czysta Zielawa

Wspólne działanie  pięciu gmin, które wybudowały i użytkują największą farmę fotowoltaiczną w lubelskim, zapewnia lokalne bezpieczeństwo energetyczne, gwarantuje dodatkowy przychód, a także sprzyja budowaniu proekologicznego wizerunku jednostek samorządu. 

Typ przedsięwzięcia

Farma fotowoltaiczna w województwie lubelskim zrealizowana w ramach projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy".

Lokalizacja  

Bordziłówka, gmina Rossosz, województwo lubelskie.


Przyczyna i pierwsze kroki realizacji inwestycji

Inwestycja została zrealizowana przez Porozumienie gmin „Dolina Zielawy”, czyli partnerstwo pięciu gmin: Jabłonia, Rossosza, Podedwórza, Sosnówki oraz Wisznic na rzecz wspólnego rozwoju oraz promocji swoich gmin na terenie województwa lubelskiego i w kraju.

Porozumienie gmin „Dolina Zielawy” powstało w 2007 r. w celu łatwiejszego zdobycia finansowania z Unii Europejskiej na wspólne działania. Pierwsza umowa o współpracy została podpisana w 2008 r. i obejmowała wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. „Dolina Zielawy” zrealizowała do tej pory kilka projektów, w tym zamontowanie ok. 1000 kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych pięciu gmin.

Porozumieniu zależy na ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju oraz lokalnym bezpieczeństwie energetycznym. Ponadto jego członkowie poszukują innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dotyczących redukcji zużycia energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2011 roku delegacja wyjechała na wizytę studyjną do największej ówcześnie farmy fotowoltaicznej w Polsce zlokalizowanej w Wierzchosławicach. Wrażenia, jakie wywarło oglądanie farmy na żywo, przekonały członków porozumienia do podjęcia decyzji o realizacji właśnie tego typu przedsięwzięcia na własnym terenie.

Lokalne warunki do budowy farmy fotowoltaicznej były bardzo dobre: dostępność obszaru odpowiedniego pod względem wielkości, struktury gruntu oraz odpowiednie warunki nasłonecznienia, jakimi dysponuje województwo lubelskie, a także możliwość przyłączenia danej mocy do sieci elektroenergetycznej.

Opis realizacji inwestycji

W czerwcu 2012 roku Porozumienie „Dolina Zielawy” złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia był dość krótki i trwał niewiele ponad dwa lata od momentu złożenia wniosku do zakończenia budowy. Farma zaczęła działać na jesieni 2014 roku. Elektrownia zarządzana jest przez spółkę samorządową „Energia Dolina Zielawy sp. z o. o.” powołaną przez pięć gmin współpracujących w ramach Porozumienia.

Farma powstała w Bordziłówce, w momencie wybudowania w 2014 roku była największą farmą fotowoltaiczną w Polsce. Obecnie jest nadal największą farmą PV w województwie lubelskim. Moc elektrowni wynosi 1,4 MW. Farma zajmuje obszar 3,5 hektara, a łączna powierzchnia zainstalowanych paneli fotowoltaicznych wynosi około 8 400 m2. Panele zamontowane są na konstrukcjach stalowych wbijanych w grunt na głębokość 130 cm. Kąt nachylenia stołów (na których instalowane są panele) wynosi 35 stopni względem poziomu. Konstrukcje ułożone są w rzędach oddalonych od siebie o 630 cm.

Oprócz wyżej opisanych modułów (konstrukcja wraz z panelem) ważnym elementem całej instalacji fotowoltaicznej są inwertery. Głównym zadaniem inwerterów jest konwersja prądu stałego, wytworzonego przez moduł PV, na prąd przemienny o parametrach sieci energetycznej. Istotne są również rozdzielnice niskiego napięcia, gdzie następuje m.in. pomiar energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii i znajdują się zabezpieczenia przepięciowe.

Na farmie znajduje się również stacja transformatorowa, w której zlokalizowany jest system sterowania i monitorowania pracy elektrowni. W stacji działa transformator, dzięki któremu możliwa jest zamiana niskiego napięcia na średnie i wprowadzenie energii elektrycznej do sieci przez przyłącze energetyczne.

Koszty i inżynieria finansowa

Całkowity koszt budowy farmy fotowoltaicznej wyniósł niespełna 6 100 000 zł. netto. Na ten cel Energia Dolina Zielawy spółka z o. o. uzyskała w 2013 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie unijne w wysokości 50%. Pozostałą część sfinansowano kredytem udzielonym przez Bank Spółdzielczy w Wisznicach na okres dziesięciu lat. Do tego czasu wszystkie przychody przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących oraz spłatę kredytu. Zyski ze sprzedaży energii do sieci są dość spore, a koszty bieżące funkcjonowania farmy fotowoltaicznej – relatywnie niskie. Gdy kredyt zostanie spłacony, zyski będzie można przeznaczyć na działania społeczne lub/oraz inne inwestycje związane z rozwojem gmin Porozumienia „Dolina Zielawy”.

Efekty inwestycji

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na terenie gmin partnerskich oraz w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej w województwie lubelskim. Pozwala to zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery i chroni środowisko naturalne.

Wnioski z realizacji przedsięwzięcia w ramach współpracy kilku gmin.

Produkcja energii elektrycznej w ramach działalności farmy fotowoltaicznej zapewnia bezpieczeństwo energetyczne nie tylko pięciu gminom Porozumienia, ale również poprawia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w całej najbliższej okolicy. W okresie letnim farma działa „na najwyższych obrotach”. Budowanie takich farm wpływa na stabilizację dostaw energii w okresach dużego nasłonecznienia i suszy. Z kolei w okresie zimowym farma produkuje znacznie mniej energii (nawet 10 krotnie mniej) niż w okresie szczytowym, ze względu na znacznie krótsze dni oraz mniejsze nasłonecznienie i gorsze warunki pogodowe. Problem stanowią niskie ceny zielonych certyfikatów, które w momencie sprzedaży dadzą sporo niższe zyski. Mimo to działalność farmy fotowoltaicznej jest opłacalna i ma się zwrócić w ciągu około 10 lat.

W dłuższej perspektywie funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej i produkcja energii ze źródeł odnawialnych wpływa na wzrost konkurencyjności gospodarczej: inwestorzy interesują się tym obszarem jako miejscem o dużym potencjale rozwoju odnawialnych źródeł energii. To z kolei pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy i zmniejsza liczbę osób bezrobotnych.

Kontakt

Spółka Energia Dolina Zielawy/ Urząd Gminy  Rossosz tel.: (83) 378 45 57,

e-mail: gmina@rossosz.pl

http://dolinazielawy.pl/

http://dolinazielawy.pl/

Artykuł  opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd gminy Rossosz oraz spółkę Energia Dolina Zielawy. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej