Nauka o klimacie

Strategia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonych tekstyliów, odzieży, skóry i obuwia (21284)

2020-04-23


galeria

Kryzys wywołany przez Koronawirusa podkreśla, że ​​UE musi położyć kres toksycznemu handlowi tekstyliami - 65 organizacji społeczeństwa obywatelskiego publikuje wspólną wizję.

- Firmy muszą wziąć odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw.

- Nadszedł czas na surowsze zasady ochrony środowiska.

- Szeroka koalicja grup sprawiedliwego handlu, praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i przejrzystości wzywa do działania.

Globalne przeprojektowanie zepsutego modelu biznesowego przemysłu włókienniczego jest niezbędne w świecie po koronawirusie.

Ponieważ Komisja Europejska jest gotowa rozpocząć opracowywanie nowej „kompleksowej strategii dotyczącej tekstyliów” [1], szeroka koalicja 65 grup organizacji na rzecz sprawiedliwego handlu, praw człowieka i pracowników, ochrony środowiska i przejrzystości - przedstawiła swoją wizję[2] dla przyszłości branży.

Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TGLF) od dawna charakteryzuje się łamaniem praw pracowniczych i praw człowieka, a także ogromną presją wywieraną na nasze środowisko i klimat.

Patrizia Heidegger, dyrektor ds. Globalnych polityk i zrównoważonego rozwoju w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB), powiedziała: „Anulowane zamówienia i opóźnione płatności z powodu pandemii spowodowały, że miliony pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji w łańcuchu dostaw tekstyliów nie otrzymało wynagrodzenia i nie zagwarantowało odpowiedniego bytu swoim. To po raz kolejny uwidacznia brak wyraźnych prawnych zobowiązań nabywców do wzięcia odpowiedzialności za cały łańcuch dostaw. Nadszedł czas, aby UE zareagowała zarówno na wykorzystywanie pracowników przez modę, jak i na szokujące szkody dla środowiska i klimatu w branży oparte na sprzedaży coraz większej liczby nowych produktów.„

Członkowie Parlamentu Europejskiego Delara Burkhardt (S&D), Heidi Hautala (Zieloni / EFA) i Helmut Scholz (GUE / NGL)wystosowali wspólny list[3] do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego, aby podzielić się i poprzeć wizję grup społeczeństwa obywatelskiego przedstawioną jako „cień” strategii tekstylnej. W liście posłowie do PE podkreślają, że „sektor tekstylny był jednym z najbardziej narażonych na kryzys COVID-19 z powodu braku równowagi sił wśród jego aktorów i poważnych problemów strukturalnych, w tym szkód wyrządzonych środowisku i problemów zarządzania. Jest to jedna z najbardziej zanieczyszczających gałęzi przemysłu, źródło niezliczonych katastrof, takich jak Rana Plaza, i punkt zapalny dla łamania praw człowieka - które nieproporcjonalnie dotykają kobiety ”.

Reprezentujący koalicję społeczeństwa obywatelskiego, Sergi Corbalán , dyrektor wykonawczy Biura Wsparcia Sprawiedliwego Handlu powiedział: „ Dobrowolne działania przemysłu nie doprowadziły do ​​powstania sprawiedliwego i zrównoważonego przemysłu włókienniczego, więc nadszedł czas, aby przywódcy UE zresetowali strukturę przemysłu” i dodał „Ta strategia oferuje Komisji łączną wiedzę ekspercką 65 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które mają wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi skutkami sektora. Nie jest to menu, z którego Komisja może wybierać konkretne inicjatywy i pozostawiać inne, ale kompleksowa strategia, w której podejmowanie działań w każdej dziedzinie zwiększa wysiłki włożone w inne .”

Wizja organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotycząca kompleksowej strategii tekstylnej UE zawiera zalecenia dotyczące działań legislacyjnych i nielegislacyjnych, które UE może podjąć, aby przyczynić się do sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego sektora TGLF, w tym:

  • Upewnienia się, że firmy są prawnie zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za nie tylko własne działania, ale cały łańcuch dostaw, stosując unijne przepisy dotyczące należytej staranności we wszystkich sektorach, w tym szczególne wymagania dla sektora TGLF. Podpisanie partnerstwa z udziałem wielu zainteresowanych stron nie powinno zwalniać przedsiębiorstw z odpowiedzialności.
  • Bardziej surowe zasady ochrony środowiska, które obejmują sposób projektowania i produkcji wyrobów włókienniczych sprzedawanych w UE, odpowiedzialność prawną i finansową producentów za to, kiedy ich produkty stają się odpadami, a także znaczące środki promujące przejrzystość.
  • Zagwarantowanie, że marki i detaliści są prawnie zobowiązani do przestrzegania umów i położenia kresu kulturze nieuczciwych praktyk zakupowych, ponieważ daje im to bezkarność anulowania zamówień bez honorowania płatności - pozostawiając pracowników bez wynagrodzenia i zmarnowanym stosem niezbywalnych produktów.
  • Włączenie reformy zarządzania i lepszego egzekwowania prawa w krajach produkujących do rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w łańcuchach wartości TGLF.
  • Korzystając z polityki handlowej, można wykorzystać siłę rynkową UE, aby wymusić dobre praktyki zrównoważonej produkcji w branży TGLF.

Sygnatariusze:

Abiti Puliti, achACT, Aeress, Association 4D, Circular Economy - VšĮ "Žiedinė ekonomika, Clean Clothes Campaign Europe, Clean Clothes Campaign international, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), ECOS, European Environmental Bureau, Emmaus- Europe, ENS, Europe and We, FAIR, Fairtrade Germany, Fairtrade International, Fairtrade Max Havelaar France, Fairtrade Foundation, Fairtrade Polska, Fashion Revolution, FEMNET e.V., FOCSIV, Forum Fairer Handel, France Nature Environnement, Frauenwerk der Nordkirche, Friends of the Earth Europe, FTAO, Gender Alliance for Development Centre (GADC), INKOTA-Netzwerk, Institute for Sustainable Development Foundation, Institute of Circular Economy, Irish Environmental Network, Lithuanian NGDO Platform, Netwerk Bewust Varbruikein, ÖKOBÜRO, OXFAM Intermón, Oxfam MdM,Plastic Soup Foundation, Plataforma Portuguesa das ONGD, Polish Zero Waste Association, Pravicna-Trgovina, RepaNet, Rreuse, SDG Watch Austria, Sredina – Association of Citizens, SÜDWIND-Institut, The Circle, Traidcraft Exchange, Transparency Germany, Transparency International Deutschland, Umweltdachverband, VerbraucherService Bundesverband , Voice Ireland, Weltladen-Dachverband, Women Engage for a Common Future, Women Engaged for a Common Future France, Wontanara o.p.s., World Fair Trade Organization- Europe, World Fair Trade Organization, World Vision Ireland, World Vision Romania, Wird, Zaļā brīvība (Green Liberty), Zero Waste Europe, and Zero Waste France.The Circle, Traidcraft Exchange, Transparency Germany, Transparency International Deutschland, Umweltdachverband, VerbraucherService Bundesverband , Voice Ireland, Weltladen-Dachverband, Women Engage for a Common Future, Women Engaged for a Common Future France, Wontanara o.p.s., World Fair Trade Organization- Europe, World Fair Trade Organization, World Vision Ireland, World Vision Romania, Wird, Zaļā brīvība (Green Liberty), Zero Waste Europe, and Zero Waste France.The Circle, Traidcraft Exchange, Transparency Germany, Transparency International Deutschland, Umweltdachverband, VerbraucherService Bundesverband , Voice Ireland, Weltladen-Dachverband, Women Engage for a Common Future, Women Engaged for a Common Future France, Wontanara o.p.s., World Fair Trade Organization- Europe, World Fair Trade Organization, World Vision Ireland, World Vision Romania, Wird, Zaļā brīvība (Green Liberty), Zero Waste Europe, and Zero Waste France.Wird, Green Liberty, Zero Waste Europe, and Zero Waste France.Wird, Green Liberty, Zero Waste Europe, and Zero Waste France.[1] Zaangażowanie Komisji w „kompleksową strategię tekstylną” zostało zawarte w planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (strona 13) opublikowanym w marcu 2020r. Ministrowie środowiska UE zabiorą głos, gdy zareagują na plan działania na następnym posiedzeniu Rady ds. Środowiska w dniu 22 czerwca. Parlament Europejski zareaguje również na zbliżającej się sesji plenarnej. Oczekuje się, że Komisja opublikuje plan działania w kierunku strategii tekstylnej przed końcem 2020r.


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl