więcej


Zielona gospodarka

Social Carbon Offset – Innowacja społeczno-środowiskowa dla biznesu (19586)

2016-06-26

Drukuj
galeria

Proekologiczne działania, w tym te mające na celu niskoemisyjny rozwój czy ochronę klimatu coraz częściej wpisywane są w strategię firmy.

I nie chodzi tu jedynie o modę na „eko”, czy walkę o odpowiedni wizerunek – świadomi przedsiębiorcy stają się prawdziwie odpowiedzialni za środowisko, w który m funkcjonują i za lokalną społeczność. Potrafią obserwować i reagować na pojawiające się kryzysy i wyzwania.

Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych wyzwań dzisiejszego świata są zmiany klimatu – nie ma miejsca na wątpliwości czy występują i czy na ich pogłębianie się wpływa działalność człowieka. Nie ulega też wątpliwości, że temat ten nie może być zarezerwowany jedynie dla pasjonatów czy osób zawodowo zajmujących się ochroną środowiska. Skutki zmian klimatu bezpośrednio dotykają kwestii środowiskowych, zdrowotnych, społecznych i gospodarczych. Również przedsiębiorstwa w swojej działalności narażone są na ich oddziaływanie. Dlatego tak istotne jest, aby podejmowały odpowiednie działania zapobiegawcze. Podnoszenie efektywności produkcji, zmniejszanie zużycia energii i innych zasobów to standard, który zapewnia konkurencyjność na rynku, generuje korzyści finansowe i istotnie wpływa na wizerunek firmy.

Fundacja Aeris Futuro od ponad 10 lat wspierająca firmy we włączaniu się w ochronę klimatu podążając dalej tym w tym kierunku, wspólnie z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, firmą The Sustainers sp. z o.o. i przedsiębiorstwem Kalich, jako konsorcjum realizujące projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, opracowała Social Carbon Offset (SCO) - innowacyjny model offsetowania emisji gazów cieplarnianych, poprzez inwestycje w zieloną energię.

Narzędzie dedykowane jest przedsiębiorstwom, które dzięki dostępnemu kalkulatorowi emisji mogą obliczyć „ślad węglowy” swojej działalności lub swoich produktów oraz dokonać jego rekompensaty poprzez inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii skierowane do instytucji prospołecznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych borykających się z problemem ubóstwa energetycznego.

Jakie korzyści płyną z tego typu rozwiązania? Przede wszystkim umożliwiono dostęp do technologii OZE instytucjom, które ze względów finansowych samodzielnie nie mogłyby w nie zainwestować. Większa liczba instalowanych systemów odnawialnych źródeł energii to szybszy rozwój technologii, dalszy spadek jej cen, budowa lokalnych miejsc pracy, coraz większa niezależność energetyczna. Rozwój OZE to również poprawa efektywności energetycznej gospodarki poprzez zmniejszanie zużycia energii oraz obniżenie poziomu gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

SCO to także korzyści dla przedsiębiorstwa – począwszy od realnych oszczędności uzyskanych przez minimalizację zużycia energii i paliw, poprzez kreowanie proekologicznego wizerunku, aż po nawiązanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi, spełnienie wymogów CSR oraz pozyskanie nowych, świadomych ekologicznie klientów.

Dodatkowym, równie istotnym efektem, jest pozytywne oddziaływanie społeczne. Wsparcie otrzymują instytucje i podmioty realizujące cele społeczne m.in. ośrodki edukacji, domy pomocy społecznej, osiedla socjalne, domy dziecka i inne placówki często prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej, bądź organizacje pozarządowe, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zagrożone zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Placówki te borykają się z wieloma problemami, w tym także finansowymi. Współpraca w ramach SCO umożliwia im pozyskiwanie własnej, zielonej energii, dzięki czemu w znacznym stopniu ograniczone zostaną koszty związane z zakupem i użytkowaniem energii.

Dzięki jednemu innowacyjnemu narzędziu jakim jest Social Carbon Offset realizowane są zarówno cele środowiskowe jak i społeczne.

Źródło: carbonoffset.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej