więcej


Zielona gospodarka

Są nowe konkursy w programie LIFE Komisji Europejskiej (21951)

2021-07-16

Drukuj
galeria

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE w roku 2021. W programie LIFE osoby prawne z terenu Unii Europejskiej lub związanego z nią osobnymi umowami, mogą ubiegać się o granty na projektu w zakresie ochrony środowiska. W lata 2021-2027 na te cele w programie zostanie przeznaczone 5.432 miliarda EUR (średnio 0,75 miliarda EUR rocznie).

Tematyka programu LIFE

Od 2021 roku LIFE składa się z 4 podprogramów:

Przyroda i różnorodność biologiczna, w którym wspierane są projekty w zakresie czynnej i biernej ochrony gatunków i siedlisk oraz wdrażania ochrony przyrody w zgodzie z programem Natura 2000.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, w którym wspierane będą projekty nakierowane na zapobieganie powstawania odpadów lub ich powtórne wykorzystanie, ale także ochronę powietrza, gleby, ochronę przed hałasem i chemikaliami

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się zmian klimatu, które wspiera wszelkie działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym planowanie adaptacji, a także przechodzenie na gospodarkę neutralną klimatycznie, czyli także wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Przejście na czystą energię, który dodatkowo wspiera inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Program jest realizowany za pomocą bardziej szczegółowych 16. konkursów na dokładniej zdefiniowane tematy.

Terminy składania wniosków

Co do zasady terminem składania większości tradycyjnych wniosków w tym roku jest 30 listopada 2021, za wyjątkiem podprogramu przejście na czystą energię – terminem jest w tym przypadku 12 stycznia 2022. Jeżeli ktoś będzie próbował uzyskać środki w ramach wsparcia technicznego, to musi przygotowywać wniosek do 22 września 2021. Składanie tego rodzaju wniosków jest jednoetapowe. Zaś 13 października 2021 to termin składania fiszek projektowych na wnioski strategiczne, gdzie nabór jest dwuetapowy.

Co do zasady w programie LIFE finansowe jest ze środków Komisji Europejskiej 60% wartości budżetu, ale w wyjątkowych przypadkach to finansowanie może być wyższe. Szczegółowe zasady programu, naborów oraz zakres podprogramów znajdą Państwo na stronach specjalnej agencji obsługującej program: CINEA.

Pomoc krajowego punktu kontaktowego

W Polsce krajowym punktem kontaktowym w sprawie LIFE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferuje on w tym roku granty na pisanie wniosków LIFE, a także prawdopodobnie zaoferuje możliwość dofinansowania część budżetu, którego nie sfinansuje Komisja Europejska. Również na stronach NFOŚiGW znajdziecie Państwo pakiet informacji o zasadach, naborach oraz zakresach podprogramów LIFE.

W związku z nowym naborem na wnioski LIFE NFOŚiGW organizuje w dniu 29 lipca 2021 dzień informacyjny. Będzie to jednodniowe webinarium, które rozpocznie się o godzinie 10:00. Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Udział w naszym wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Na to webinarium już można się rejestrować.

Na przełomie sierpnia i września 2021 NFOŚiGw przewiduje również organizację 4 spotkań tematycznych w formie online, dedykowanych nowym podprogramom Programu LIFE.

Planowany harmonogram wydarzeń dla 4 spotkań tematycznych:
31.08. – webinarium poświęcone Podprogramowi Przyroda i różnorodność biologiczna
03.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
08.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
09.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Przejście na czystą energię

Rejestracja na te wydarzenia będzie dostępna w późniejszym terminie.

Informacja własna


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej