więcej


Zielona gospodarka

OECD ocenia Polskę roku 2015 (18633)

2015-06-19

Drukuj
galeria

Spada poziom emisji CO2 per capita w Polsce i jest już poniżej średniej państw OECD. Za to zanieczyszczenie polskich miast jest bliższe Turcji czy Korei Płd. niż Słowacji – pokazuje raport OECD360.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa) opublikowała dane o Polsce w ramach tegorocznej edycji raportu OECD360. Raport prezentuje dane z najważniejszych publikacji sektorowych i tematycznych OECD. Umożliwia szybką ocenę stanu gospodarki i jakości życia w danym kraju oraz na łatwe porównanie między poszczególnymi państwami OECD.

Oceny są dla nas głównie pozytywne, choć nadal w kilku kategoriach odstajemy od średniej.

POZYTYWY

Wyniki Polski na tle OECD są zróżnicowane. W wielu kategoriach w ujęciu historycznym widać, że nasz kraj goni kraje rozwinięte – ale nadal zdarzają się poważne różnice in minus.

Produkt Krajowy Brutto Polski cały czas rośnie. Wzrostu nie zatrzymał kryzys gospodarczy z roku 2008 (ani wcześniejsze), lecz sam PKB cały czas jest poniżej średniej dla krajów OECD. W Polsce wyniósł on w roku 2013 23 667 dolarów per capita, a średnia dla OECD w tym samym roku wyniosła 37 986 dolarów na głowę – czyli 160% polskiego PKB per capita.

Gospodarstwa domowe w ostatnich latach też poczyniły postęp. W roku 2012 ich zadłużenie obniżyło się w porównaniu do roku 2011 do poziomu 58,8% ich dochodu. Wzrosły także oszczędności – średnio odkłada się 2,6% dochodu.

Ochrona środowiska

Ekologicznie Polska także nie wypadła najgorzej. Emisja CO2 liczona w tonach na osobę w Polsce spada i w roku 2012 była poniżej 8 t na głowę. Jest to wynik poniżej średniej OECD, gdzie wynosi on 10 t na głowę. W roku 2012 przekroczyliśmy też średnią OECD pod względem energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – w Polsce to było ok. 8,5% całej wytworzonej energii, a w całym OECD – ok. 8%.

Również w wytwarzaniu śmieci Polska znajduje się poniżej średniej OECD. W 2012 każdy Polak wyprodukował ich 310 kg przy średniej dla OECD 530 kg.

NEGATYWY

Jednak nie cały obraz Polski jest tak pozytywny. Autorzy raportu zwracają uwagę, że zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach są bliższe wynikom osiąganym przez Turcję czy Koreę Płd., daleko nam nawet do naszych najbliższych sąsiadów ze Słowacji.

Odsetek osób z wyższym wykształceniem jest w Polsce wyższy, niż wynosi średnia OECD, jednak niższa jest jakość kształcenia. Prof. Katarzyna Żukrowska z SGH zwraca uwagę, że „polski system edukacyjny uczy myślenia odtwórczego, nie analitycznego”. Profesor tłumaczy, że wielu studentów nie jest zainteresowanych analizowaniem czy kontestowaniem wiedzy, jaką się im dostarcza na uczelniach i tylko ją przyswajają bez refleksji.

Przyszłość polskiej gospodarki

Polska gospodarka rośnie m.in. dzięki taniej sile roboczej. Jednak nie będzie to trwać w nieskończoność. Adam Orzechowski z Ministerstwa Gospodarki podkreślił, że polskie firmy w ostatnich czasach dynamicznie zwiększają eksport na rynki wschodzące, więc polskie położenie – cytując Sławomira Mrożka: „na wschód od zachodu, na zachód od wschodu” – może się okazać kluczem do dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

By tak się stało, trzeba w to włożyć jednak trochę pracy. Na przeszkodzie stoi m.in. niska rozpoznawalność polskich marek i brak ich promocji przez polskie państwo na wzór tego, jak Niemcy czy Francuzi wspierają produkty i usługi swoich firm.

Opracowanie, skróty i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska. Źródło: Krzysztof Kokoszczyński, Euractiv.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej