więcej


Zielona gospodarka

Konsultuj Strategię Leśną Unii Europejskiej (21801)

2021-04-16

Drukuj
galeria

Najbliższe miesiące to czas intensywnych prac w Komisji i Parlamencie Europejskim nad strategiami związanymi z ochroną i zachowaniem bioróżnorodności. Wiele spośród podjętych obecnie ustaleń, zdeterminuje działania UE w kwestii ochrony przyrody na najbliższe 10 lat. Jednym z opracowywanych dokumentów jest Strategia Leśna, której konsultacje trwają jedynie do 19 kwietnia 2021.

Co to Strategia Leśna?

Strategia Leśna wyznaczy priorytety ochrony lasów oraz zarządzania nimi w kontekście kryzysu ekologiczno-klimatycznego. Strategia będzie ważnym punktem odniesienia do podejmowania decyzji dotyczących lasów na poziomie UE.

Tylko do 19 kwietnia trwają konsultacje Strategii Leśnej, w których mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak organizacje czy związki branżowe. Bardzo istotne jest, aby oprócz głosów grup zawodowych wybrzmiały w tych konsultacjach opinie organizacji, ruchów i zwykłych obywateli, którzy zdają sobie sprawę z pilnej, wynikającej z głębokiego kryzysu ekologicznego, potrzeby zmian w gospodarowaniu lasami.

Link do konsultacji

Udziału w konsultacjach można zrealizować pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation 

Jak wypełnić ankietę?

Wypełnienie ankiety zajmuje 20-40 minut, w zależności od tego, czy będzie się wypełniać tylko pierwszą (obowiązkową) czy również drugą (fakultatywną) część. Zachęcamy do głosowania zgodnie z Waszą wiedzą i intuicjami oraz do rozwijania odpowiedzi w polach „Uwagi”, jeśli widzi się potrzebę doprecyzowania. Wiemy, że niektóre z pytań rodzą wielość możliwych interpretacji. W razie potrzeby zawsze można zaznaczyć opcję „nie wiem”.

Pracownia na rzecz wszystkich istot


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej