więcej


Zielona gospodarka

EurObserv’ER: branża OZE w UE tworzy ponad 1 mln miejsc pracy (19307)

2016-03-15

Drukuj
galeria

Fot. Jon Callas, Flickr (CC BY 2.0)

W kolejnej, 15. edycji raportu EurObserv’ER pt. The State of Renewable Energies in Europe, znajdziemy dane na temat potencjału OZE oraz zatrudnienia w europejskim sektorze zielonej energii na koniec 2014 r.

EurObserv’ER informuje, że udział OZE w finalnej konsumpcji energii w Unii Europejskiej wzrósł w 2014 roku z 15 do 15,9 proc. W przypadku wyłącznie energii elektrycznej ten udział wzrósł o 2 punkty procentowe – do 28,1 proc. EurObserv’ER dodaje, że te wyniki są jednak nieco „iluzoryczne” – ze względu na ogólny spadek zapotrzebowania na energię.

Z celu udziału OZE w finalnej konsumpcji energii w UE na 2020 r., który na poziomie wspólnotowym wynosi 20 proc, ale na poziomach krajowych jest zróżnicowany, swoje cele wypełniło już na koniec 2014 r. dziewięć krajów członkowskich, a kolejnych 12 osiągnęło 3/4 planu wyznaczonego na koniec dekady.

Zdaniem EurObserv’ER, europejski sektor OZE tworzył na koniec 2014 r. ponad 1 mln miejsc pracy, co jest wynikiem nieznacznie gorszym niż rok wcześniej. Z tej liczby ponad 324 tys. przypada na energetykę wiatrową.

W sektorze wiatrowym w przypadku bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy liderem są Niemcy z liczbą etatów na poziomie 149,2 tys. na koniec 2014 r. Kolejni są Brytyjczycy (38,3 tys.), i Duńczycy (30 tys.). EurObserv’ER szacuje liczbę miejsc pracy w sektorze wiatrowym w Polsce na koniec 2014 r. na 2,5 tys.

Według EurObserv’ER, Niemcy są także liderem pod względem etatów w sektorze fotowoltaicznym (38,3 tys. na koniec 2014 r., spadek z 56 tys. w roku 2013). Na następnym miejscu są Francuzi (21,4 tys. zatrudnionych na koniec 2014 r.), a także Wielka Brytania (16,1 tys.). Liczbę zatrudnionych w polskim sektorze fotowoltaicznym na koniec 2014 r. EurObserv’ER szacuje zaledwie na 250.

Dużo więcej miejsc pracy w Polsce na koniec 2014 r. – według EurObserv’ER – tworzyła branża kolektorów słonecznych, zatrudniając 2,6 tys. osób. W tej technologii liderem ponownie byli Niemcy z zatrudnieniem 11 tys. pracowników.

Szczegółowe informacje o unijnym rynku OZE oraz zatrudnieniu w poszczególnych sektorach energetyki odnawialnej w UE na koniec 2014 r. znajdują się w najnowszym raporcie EurObserv’ER pt. The State of Renewable Energies in Europe.

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej