więcej


Zielona gospodarka

Dzięki energooszczędnym inwestycjom rośnie konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (17328)

2014-06-11

Drukuj
galeria

fot. pixabay, CC0 1.0

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przygotowuje drugą edycję programu PolSEFF finansującego energooszczędne inwestycje w małych i średnich firmach. Dzięki projektom sfinansowanym w pierwszej edycji udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla ok. 100 tys. ton, czyli tyle, ile emituje rocznie 50 tys. samochodów. To nie tylko korzyści dla środowiska, lecz także oszczędność kosztów dla przedsiębiorców.

Druga edycja programu PolSEFF jest przygotowywana – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Michał Pankiewicz z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. – Przewidujemy, że zostanie ona uruchomiona w III kwartale tego roku. Program jest przygotowywany wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod względem rozmiaru jest podobny do pierwszej edycji PolSEFF-u.

W pierwszej edycji PolSEFF-u, która trwała przez 40 miesięcy od stycznia 2011 roku, bank pożyczył firmom 180 mln euro. Zrealizowano prawie 2 tysiące projektów. Jak podkreślają przedstawiciele banku, program udowodnił, że inwestycje w energooszczędność w polskim sektorze małych i średnich firm mogą być opłacalne. Zrealizowane projekty przyniosły w sumie 329 GWh oszczędności energii i zredukowały emisję dwutlenku węgla o ok. 100 tys. ton. Zaoszczędzona energia odzwierciedla średnie roczne zapotrzebowanie na energię około 44 tys. gospodarstw domowych w Polsce lub 350 tys. lodówek w klasie energetycznej A pracujących przez cały rok.

Odpowiada to również emisji spalin, jaką generuje rocznie 50 tys. samochodów osobowych jeżdżących po polskich drogach [przy ich średnim przebiegu 15 tys. km – red.] – zauważa Pankiewicz. – Oszczędności energetyczne przekładają się na konkretne oszczędności kosztowe dla tych firm. Oznacza to od razu poprawę ich konkurencyjności  zarówno na rynku polskim, jak i na europejskim, gdyż wiele naszych małych i średnich firm to eksporterzy.

Firmy uczestniczące w programie otrzymują po finalizacji inwestycji premię inwestycyjną w wysokości 10 lub 15 proc. wartości kredytu lub leasingu. W sumie było to 18 mln euro.

– Było to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki były dostarczane przez EBOR za pośrednictwem polskich banków i firm leasingowych – wyjaśnia Pankiewicz.

W programie firmy mogą także liczyć na bezpłatne doradztwo ze strony inżynierów i analityków finansowych, m.in. w zakresie technicznej oceny projektów, przeprowadzenia audytu energetycznego w firmie czy analizy finansowej inwestycji i szacowania okresu zwrotu z inwestycji.

Program PolSEFF powstał z inicjatywy EBOiR i skierowany jest do małych i średnich firm. Jego celem jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost stosowania technologii energooszczędnych i źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. To element realizacji unijnej strategii redukcji użycia energii pierwotnej o 20% do 2020 r.

Realizowany w naszym kraju program PolSEFF różni się od programów finansowania zrównoważonej energii, które EBOiR realizuje w innych krajach (m.in. w Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, Turcji oraz na Ukrainie). W odróżnieniu od nich pozwala na finansowanie inwestycji poprzez leasing. Atutem jest także Lista Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów, która skraca czas kwalifikowania inwestycji do programu. 

 

źródło: Newseria Biznes
www.newseria.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej