więcej


Zielona gospodarka

Dobra Energia w Krakowie - relacja z konferencji (20153)

2017-06-07

Drukuj
galeria

Fot. S. Godziszewski

Wyzwania i korzyści z inwestycji w OZE, sposoby ich finansowania oraz szanse, jakie energooszczędne technologie dają samorządom i firmom. W Muzeum Lotnictwa ponad dwieście osób dyskutowało o przyszłości odnawialnych źródeł energii w Polsce podczas konferencji "Dobra Energia".

Celem Dobrej Energii jest promowanie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii sprzyjających energooszczędności. – Organizujemy to spotkanie, bo zależy nam na tym, byśmy w Polsce wreszcie wykorzystali możliwości drzemiące w "zielonej energii" – mówi Bartosz Sendrowicz z firmy Konferencje Agora – organizatora debaty.

Przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki rozmawiali w Krakowie o ogromnych szansach, jakie energia przyszłości daje polskim firmom, organizacjom i samorządom. Omawiano kondycję rynku OZE w Polsce. Wielu panelistów podkreślało równocześnie, że w przyszłości bardzo ważne będzie połączenie konwencjonalnej i odnawialnej energetyki.

- Ostatnie lata wskazują na zmiany w podejściu do definicji OZE, ale także korelacji z energetyką zawodową. Dzisiaj widzimy nowy trend w rozwiniętych krajach - następuje synergia i synchronizacja miedzy energetyką konwencjonalną a OZE. Oczywiście przed nami długa droga, ale dla Polski bardzo ważne jest, żeby te branże ze sobą współpracowały – mówił Mariusz Potocki z firmy Hanplast

- Żeby branża OZE mogła się rozwijać najważniejsze są zmiany w dwóch kwestiach: ceny i technologii. Urządzenia muszą być coraz bardziej  wydajne i użyteczne, a cena coraz bardziej zbliżona do rynkowej – tłumaczył Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Polska PV.

Paneliści dyskutowali również o tym, jak ważne dla rozwoju OZE są zrównoważony biznes i edukacja. Katarzyna Dulko-Gaszyna z IKEA Polska podkreślała, że dla polskiego rynku budowanie świadomości mieszkańców jest kluczowe. - Należy tłumaczyć, objaśniać i pokazywać jak działają OZE i jak pomagają w rozwoju – podkreślała.

Nikt nie ma wątpliwości, że OZE są wyzwaniem dla władz. Bartłomiej Zysiński z Polskiej Izby Magazynowania Energii podkreślał, że tam, gdzie ich rozwój był w ostatnich latach najszybszy, zawsze obecny był na rynku regulator, który ustalał ramy, w których biznes OZE mógł się rozwijać. Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK Andrzej Łazęcki zaznaczał natomiast, że OZE nie jest celem samym w sobie, musi być traktowane jako narzędzie prowadzące do szerszych celów: kreowania gospodarki niskoemisyjnej, ochrony klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Oprócz produkcji energii dzięki konkretnym źródłom bardzo ważne jest również jej późniejsze zarządzanie. Dr Marcin Furtak z Politechniki Krakowskiej podkreślał: potrzebna jest spójna wizja budowania systemu zarządzania energią oparta na systemie komunikacji pomiędzy budynkami, które przesyłają sobie gotową energię. - To jest przyszłość w miastach, które są już ukształtowane – podkreślał.

Przykładem takiego zarządzania może być miasto, w którym powstawały pierwsze firmy fotowoltaiczne w Polsce – Tarnów. - Przeprowadziliśmy modernizacje miejskich systemów, zainwestowaliśmy w wiedzę, zmieniamy sieci, budynki publiczne, ale inwestujemy także w świadomość – mówił podczas konferencji prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. – Ogromne oszczędności w budżecie, czystsze powietrze i lepsza jakość życia w mieście -podsumowywał efekty szeregu zmian wprowadzonych w mieście w kwestii pozyskiwania i zarządzania energią.

Podczas konferencji wielokrotnie goście  przyznawali, że zmiany w polskiej energetyce są konieczne. - Potrzebna nam jest zmiana myślenia i decentralizacja źródeł energii. Bardzo ważne, aby podjąć strategiczną decyzję, że era węgla się kończy. Powinniśmy wykorzystywać potencjał konwencjonalnych źródeł energii równocześnie budując nowy, rozwojowy potencjał oparty w dużej mierze na OZE – podsumowywała prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Beata Wiszniewska.

Należy mądrze i intensywnie rozwijać świadomość ekologiczną Polaków tak, aby grono ludzi, którzy potrafią wykorzystać olbrzymi potencjał drzemiący w branży OZE było coraz większe. Dlatego rozmawiać o potencjale, jaki niesie ze sobą branża OZE będziemy również na kolejnych konferencjach Dobra Energia w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Katowicach.

Dziękujemy, że byliście z nami.

Więcej informacji: www.dobraenergia.edu.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej