więcej


Zielona gospodarka

Co ustalił Krakowski Panel Klimatyczny? (21910)

2021-06-21

Drukuj
galeria

Zakończył się Krakowski Panel Klimatyczny, czyli pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Jego celem było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: “Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” przez reprezentatywną grupę Mieszkanek i Mieszkańców.

12 czerwca, podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, Panelistki i Paneliści zagłosowali nad przyjęciem ostatecznych rekomendacji dla miasta. Spośród kilkuset pomysłów, ostatecznie wypracowano 35 rekomendacji, które zostały poddane głosowaniu. Aż 32 rekomendacje uzyskały aprobatę co najmniej 80% głosujących, co oznacza, że mają one charakter wiążący dla Prezydenta Miasta Krakowa, który zobowiązał się do ich wdrożenia.

Pełna lista przegłosowanych rekomendacji znajduje się na stronie Operatora Panelu, czyli Fundacji Instytut Polityk Publicznych: https://ipp.expert/rekomendacjekpk/

Nagrania ze spotkań Krakowskiego Panelu Klimatycznego dostępne są na kanale Instytutu na Youtube oraz stronie panelu: https://ipp.expert/krakowski-panel-klimatyczny/

Wypracowane w trakcie prac rekomendacje dotyczą zróżnicowanych zagadnień, powiązanych z tematem głównym, jak np. strategii klimatycznej miasta, projektów demonstracyjnych, społeczności energetycznych, termomodernizacji, sieci ciepłowniczej, miejskiego oświetlenia czy działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Główne rekomendacje

Jedna z najważniejszych rekomendacji potwierdza silne ambicje klimatyczne Krakowa. Zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30% do 2030 roku względem 2018 roku, co najmniej 80% redukcję emisji do roku 2040 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. W tym celu do 2022 r. zostanie opracowana Strategia Klimatyczna Krakowa, która będzie podlegać corocznej ewaluacji. Prace nad jej stworzeniem i wdrażaniem będą przeprowadzane w sposób partycypacyjny i będą koordynowane przez specjalnie powołany przez Prezydenta zespół lub jednostkę.

Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzał szereg spotkań edukacyjnych i deliberacyjnych przeprowadzanych w formie internetowej. Paneliści i Panelistki zdobywali niezbędną wiedzę do podjęcia określonych decyzji poprzez wystąpienia przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta Krakowa, wystąpienia niezależnych ekspertów i ekspertek, a także organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, biznesu i partii politycznych. Paneliści i Panelistki w swoich pracach nad rekomendacjami byli także wspierani przez doświadczony zespół facylitacyjny.

Krakowski Panel Klimatyczny to realna zmiana

Zamykając ostatnie spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, podkreślił, że panel poparł ambicje klimatyczne Krakowa i dał władzom miasta silny impuls oraz mandat społeczny do zintensyfikowania działań na rzecz klimatu. Przypomniał także, że transformacja klimatyczna to przede wszystkim proces społeczny, wymagający szerokiego zaangażowania mieszkańców, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i przedsiębiorców.

Sesję kończącą prace panelu rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. Podkreślił on, że wypracowane przez uczestników rekomendacje świetnie korespondują z realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków działaniami, które pozwolą osiągnąć miastu neutralność klimatyczną. Jako przykład przywołał tu zaplanowane przez miasto inwestycje: budowę trzech osiedli mieszkań komunalnych, które będą spełniały najwyższe standardy w zakresie emisji i wpływu na środowisko. Prezydent zaakcentował, że uzyskanie synergii w inicjatywach, podejmowanych przez instytucje samorządowe i indywidualnie przez mieszkańców są gwarancją sukcesu. Zaznaczył także, że dołoży wszelkich starań, aby nie zmarnować tego zbiorowego, obywatelskiego wysiłku. Prezydent zapowiedział także kolejny panel, dotyczący mobilności, który rozpocznie się pod koniec tego roku.

Panel obywatelski został zorganizowany w Krakowie po raz pierwszy. Włączenie mieszkańców w proces planowania działań adaptacyjnych i podejmowania decyzji przyniósł istotne korzyści, gdyż umożliwił prezentację zagadnień związanych z ochroną klimatu. Z całą pewnością pomoże także w pozyskaniu szerszej akceptacji społecznej dla wypracowanych rozwiązań.

Przyjęta w Panelu formuła potwierdziła, że mieszkańcy dysponują wszechstronną wiedzą na temat funkcjonowania miasta a także potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie transformacji klimatycznej.

Uczestniczący w panelu reprezentanci krakowskiej społeczności oddali ważny głos dla przyszłości Krakowa. Kluczowa rola, jaką pełnili w tym demokratycznym procesie dała im z pewnością poczucie decyzyjności i sprawczości, a zaangażowanie w rzeczową i merytoryczną dyskusję satysfakcję z dobrze wypełnionego, obywatelskiego obowiązku.

Komentarz z zewnątrz

Jeden z niezależnych ekspertów, uczestniczących w panelu, propagator wiedzy klimatycznej i analityk megatrendów Marcin Popkiewicz, skomentował tę inicjatywę słowami: „Wielu z nas nie jest tego świadomych, lecz żyjemy w punkcie zwrotnym historii. Znaleźliśmy się na rozdrożu, a wybór drogi, którą podążymy jest być może najważniejszą decyzją, przed jaką stoją mieszkańcy Krakowa, Polski - a nawet szerzej - całej ludzkości. Jako naukowiec i obywatel cieszę się z włączenia mieszkańców w proces zmian. Kraków tą inicjatywą daje dobry przykład innym samorządom i społecznościom lokalnym, jak myśleć i pracować dla wspólnej przyszłości.”

Tak o Panelu wypowiadali się jego uczestnicy, czyli Panelistki i Paneliści

„Ja również dziękuję i GRATULUJĘ nam wszystkim - chciałbym zaznaczyć, że być może za 10-15 lat będę swoim córkom opowiadać, że Tatuś dołożył cegiełkę do tego by nasze piękne miasto wyglądało tak, a nie inaczej.”

„Dziękuję. Oby więcej takich konsultacji z mieszkańcami i wsłuchanie się w ich głos.”

„Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do panelu, praca była bardzo ciekawa i mam nadzieję, że przyniesie efekty, które będę z zaciekawianiem śledziła.”

„Dziękuję całemu zespołowi za sprawną organizację i życzę owocnych działań.”

„Współpraca z Państwem to był zaszczyt i przyjemność. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam”

„Dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu, super praca. Brawo Wy. Dziękuję wszystkim panelistom za wspólny wysiłek. Do zobaczenia!”

„Dziękuję bardzo, praca była bardzo ciekawa i miła. Pozdrawiam wszystkich.”

„Dziękujemy za ciekawe doświadczenie!”

Więcej informacji nt. Krakowskiego Panelu Klimatycznego znajdą Państwo stronie: https://ipp.expert/krakowski-panel-klimatyczny/

Informacja od operatora panelu Instytutu Polityk Publicznych.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej