więcej


Polityka klimatyczna

Wzrost wartości EUA w kwietniu powodowany terminem rozliczeń emisji za 2013 r. (17233)

2014-05-12

Drukuj
galeria

Średnia wartość uprawnień EUA notowanych w kwietniu na giełdach ICE ECX oraz EEX wzrosła o 7,1% i na koniec miesiąca wyniosła 5,40 euro (stosunek średniej ceny pierwszej i ostatniej sesji kwietnia).

Ceny transakcyjne uprawnień na rynku spot kształtowały się w przedziale 4,68-5,71 euro. Współczynnik zmienności dla EUA wyniósł 6%. Najniższą cenę tych jednostek zanotowano 4 kwietnia, miesięczne maksimum – 21 kwietnia.

Odwrotny kierunek zmian wartości obserwowany był na rynku jednostek CER. Cena ich zamknięcia ostatniego handlowego dnia kwietnia wyniosła 0,15 euro. W przeciągu miesiąca wartość CER zawierała się w przedziale 0,15-0,19 euro. Maksymalną wartość uprawnienia te osiągnęły 15 kwietnia.

Różnica cen EUA i CER (spread) w wyniku wzrostu wartości uprawnień EUA, uległa zwiększeniu i pod koniec kwietnia osiągnęła średnią wartość 5,25 euro. W analizowanym miesiącu spread zawierał się w przedziale 4,51-5,53 euro.

Wolumen handlowanych jednostek na rynku kasowym w kwietniu wyniósł 99,42 mln uprawnień, z czego 96,6 proc. stanowił obrót jednostkami EUA. W związku z wprowadzeniem backloadingu w ogólnej wielkości obrotu zmniejszył się udział jednostek sprzedanych na aukcjach. Łączna liczba jednostek sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 35,2 mln EUA i stanowiła 35,4% obrotu. Średnie zainteresowanie aukcjami (stosunek wolumenu ofert kupna do liczby sprzedanych uprawnień) w wyniku redukcji sprzedaży po raz kolejny osiągnęło historycznie wysoki poziom i ponad siedmiokrotnie przekroczyło liczbę sprzedawanych uprawnień.

Wzrost wartości EUA w kwietniu był głównie spowodowany zbliżającym się zakończeniem okresu rozliczenia zeszłorocznych emisji przez europejskie instalacje. Wzmożony popyt na uprawnienia oraz ograniczona podaż jednostek pochodzących z aukcji (skutek backloadingu) podnosiły ich cenę. Z drugiej strony instalacje otrzymały darmowe uprawnienia wynikające z zapisów art. 10a dyrektywy ETS. To powodowało deprecjację cen. Należne uprawnienia trafiły także na konta polskich instalacji. W pierwszym tygodniu miesiąca opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. W kolejnych dniach pierwsze polskie przedsiębiorstwa otrzymały na swoje rachunki jednostki za lata 2013-2014.

Również w pierwszej połowie kwietnia Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenie ws. wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem ETS. W wyniku tego uprawnienia przeznaczone na modernizację sektora energetycznego (66 mln EUA w 2013 r.), wynikające z zapisów tzw. derogacji zawartych w art.10c dyrektywy ETS, w drugiej połowie miesiąca trafiły na konta firm energetycznych.

Spośród wymienionych czynników kształtujących cenę przeważył czynnik aprecjacyjny i od pierwszych dni kwietnia można było zaobserwować korektę marcowego trendu spadkowego.

Wzrostowy trend na rynku CO2 wzmocniła publikacja zweryfikowanych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych pochodzących z instalacji objętych systemem ETS za 2013 r. W ubiegłym roku poziom emisji CO2 spadł o 1,6% i sięgnął 1,663 mld ton. Emisja obniżyła się niemal o tyle, ile rocznie zakłada unijny plan redukcji emisji (1,74%). Emisja w sektorze energetycznym spadła o 3,5%, natomiast sektor przemysłowy odnotował wzrost ilości uwalnianych gazów cieplarnianych o 1,1%.

W kwietniu Europejski Bank Inwestycyjny zakończył sprzedaż jednostek pochodzących z programu NER300. W przeciągu miesiąca za pośrednictwem giełd ICE ECX oraz EEX, sprzedano 10,25 mln EUA po średniej cenie 4,97 euro. Sprzedaż drugiej transzy jednostek pochodzących z programu wspierającego niskoemisyjne inwestycje oraz technologie CCS trwała od listopada 2013 r. W ciągu 5 miesięcy ze sprzedaży 100 mln EUA zgromadzono 548 mln euro. Zebrane fundusze wesprą projekty wyłonione spośród 33 aplikantów, którzy ubiegają się o finansowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

W najbliższych czasie nie należy spodziewać się żadnych znamiennych wydarzeń mogących oddziaływać na wycenę uprawnień. Po upłynięciu terminu, do którego należało umorzyć odpowiednią liczbę jednostek, jedynie podmioty strategicznie uzupełniające braki uprawnień będą dokonywały systematycznych zakupów. Dodatkowo, niektóre podmioty mogą zdecydować się na wyprzedaż posiadanych jednostek, co może spowodować spadek ich wartości.

 

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej