więcej


Polityka klimatyczna

Wystartował program „Prosument” (18470)

2015-04-28

Drukuj
galeria

BOŚ Bank rozpoczął nabór wniosków o dotację w ramach programu EKoKredyt Prosument. Oferta skierowana jest do małych producentów energii zainteresowanych instalacją źródła prądu bądź źródła prądu i ciepła.

BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie „Prosument” realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE montowane przez gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wcześniej dotacje i preferencyjne kredyty w ramach „Prosumenta” zostały udostępnione gminom, a także kilku wojewódzkim funduszom ochrony środowiska, które nawiązały w tym celu współpracę z NFOŚiGW.

W pierwszej transzy środków BOŚ otrzymał na realizację „Prosumenta” zaledwie 20 mln zł. W obliczu dużego zainteresowania programem środki te mogą się szybko skończyć. Przekazanie kolejnych funduszy przez NFOŚiGW wymaga wydania większości środków otrzymanych w pierwszej transzy.

W sumie budżet programu „Prosument” wynosi 800 mln zł. Te środki podzielą między siebie BOŚ, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gminy, które zgłoszą się do NFOŚiGW z wnioskami zakładającymi montaż mikroinstalacji OZE w domach swoich mieszkańców.

Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku – zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW – będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika – o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – o mocy do 300 kWt). Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie preferencyjnej pożyczki pokrywającej do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a także dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej – 40% w roku 2015 oraz 30% w roku 2016, a dla źródeł ciepła – 20% w 2015 r. i 15% w roku 2016.

Komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku znajduje się tutaj.

Opracowanie, tytuł i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska. Źródło: gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej