więcej


Polityka klimatyczna

Uprawnienia do emisji przekazane przedsiębiorcom (17184)

2014-04-18

Drukuj
galeria

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, 12 kwietnia br. zostały wydane uprawnienia do emisji na rok 2013 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Wcześniej, 8 kwietnia, na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii zostały wydane uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisie art. 27 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.) prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, której przyznano uprawnienia do emisji, wnosi opłatę za wprowadzanie dwutlenku węgla (CO2) do powietrza.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego przepisu oraz fakt wydania uprawnień do emisji, prowadzący instalację są zobowiązani do wniesienia opłaty z tytułu wydanych uprawnień do emisji. Przedmiotowa opłata odnosi się jedynie do uprawnień do emisji wydanych za rok 2013 na podstawie ww. rozporządzeń i powinna stanowić iloczyn liczby uprawnień do emisji jakie zostały wydane za rok 2013 na rachunek prowadzącego instalację, oraz obowiązującej w roku poprzednim (2012 r.) jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w ustawie z a 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczącej dwutlenku węgla (CO2).

Przedmiotowa opłata powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy NFOŚiGW w następujących terminach:

  1. 50% kwoty opłaty, w terminie 30 dni od dnia wydania uprawnień do emisji na rachunek instalacji;
  2. 50% kwoty opłaty, w terminie 7 miesięcy od dnia wydania uprawnień do emisji na rachunek instalacji.

Szczegółowe informacje o wysokości i terminie wniesienia opłaty są przekazywane podmiotom przez NFOŚiGW drogą e-mailową.

Z uwagi na zbliżający się termin rozliczenia wielkości emisji (tj. 30 kwietnia) Ministerstwo Środowiska przypomina, iż prowadzący instalację zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych są obowiązani do umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie zweryfikowanego raportu o wielkości emisji.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej