więcej


Polityka klimatyczna

UE na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia w sprawie emisji netto do 2050 r. w tym tygodniu (20853)

2019-06-19

Drukuj
galeria

Czując presję ze strony społeczeństwa, w szczególności ze strony młodych ludzi, rządy UE zbliżają się do osiągnięcia porozumienia w sprawie osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r. I podniesienia unijnego celu klimatycznego do 2030 r. Ponieważ tylko kilka rządów państw środkowoeuropejskich nadal stoi na progu, decyzję można podjąć już na zbliżającym się spotkaniu szefów państw i rządów UE w Brukseli w dniach 20-21 czerwca.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał również UE do zwiększenia celów klimatycznych w liście wyciekniętym przez media w zeszłym tygodniu [3], co wywarło dodatkową presję na przywódców UE, aby osiągnęli porozumienie już na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Wezwał do przyjęcia długoterminowej wizji gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. I zobowiązania do zwiększenia unijnego celu klimatycznego do 2030 r. Do 55% redukcji emisji.

Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe powiedział:

„Przywódcy UE nie mogą zaniedbywać wezwania Sekretarza Generalnego ONZ do podjęcia dalszych działań w celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Rada Europejska musi zobowiązać się do osiągnięcia zerowej emisji netto i zwiększenia celu klimatycznego do 2030 r., Zgodnie z celem porozumienia paryskiego, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 ° C. Opóźnienie tej decyzji pozostawiłoby UE pustą rękę podczas wrześniowego szczytu klimatycznego i byłoby poważnym ciosem dla międzynarodowej reputacji UE jako lidera klimatycznego. ”

Anelia Stefanova, dyrektor programowa CEE Bankwatch Network powiedziała:

„Tylko kilka krajów Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria i Polska, nadal chce odroczyć decyzję o zwiększeniu działań UE w dziedzinie klimatu, mimo że leży to w ich najlepszym interesie. Po pierwsze, ich obywatele należą do najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym w Europie. Po drugie, ponieważ najbardziej skorzystają z nowego budżetu UE, który oferuje znacznie zwiększone finansowanie działań na rzecz klimatu w celu wsparcia emisji netto na poziomie zerowym ”.

Petr Doubravský, 17-letni działacz klimatyczny i współprzewodniczący w piątek dla przyszłości Czech powiedział: 

„Nasi liderzy w Europie Wschodniej wciąż chronią zyski przemysłu kopalnego, zamiast chronić naszą przyszłość i nasze życie. Do tej pory odrzucili prośby naszego pokolenia, które najbardziej ucierpią z powodu zmian klimatu. Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować uderzanie, dopóki nie będą słuchać i działać ”.

Brook Riley, szef spraw publicznych UE w Rockwool International, powiedział:

„Zegar tyka na zmiany klimatu. Jest bardzo jasne, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jest jedynym akceptowalnym wynikiem. Przyjmując ambitne cele, przywódcy UE zmniejszą ryzyko i koszty oraz otworzą bramy dla miliardów euro inwestycji w Europie. Poprawi to standard życia, przyspieszy tworzenie miejsc pracy i pobudzi zrównoważoną gospodarkę. ”

Aby utrzymać wzrost temperatury na bezpiecznym poziomie, UE musi osiągnąć zero emisji gazów cieplarnianych netto nie później niż do 2040 r. I osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 r.

Krajowe plany energetyczne i klimatyczne (NECP) oraz budżet UE to dwa ważne narzędzia, które mogą pomóc krajom UE przyspieszyć transformację energetyczną i osiągnąć ambitne cele klimatyczne do 2030 r., A emisje netto zerowe najpóźniej do 2050 r. W dniu 18 czerwca Komisja Europejska ma opublikować zalecenia dotyczące projektów planów każdego kraju UE dotyczących sposobu realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii do 2030 roku. 25 czerwca rządy krajowe UE mają podjąć decyzję w sprawie przyszłego budżetu UE na inwestycje w działania na rzecz klimatu.

Źródło: CAN Europe


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej