więcej


Polityka klimatyczna

Środowiskowe priorytety polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (18614)

2015-06-23

Drukuj
galeria

Wyspa Uznam, fot. Emanuele, flickr, (CC BY-SA 2.0)

1 lipca br. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Wśród środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji znajdzie się nowa agenda zrównoważonego rozwoju po roku 2015 i adaptacja do zmian klimatu.

Polska prezydencja w obszarze środowiska będzie skupiać uwagę m.in. na wypracowaniu nowej agendy zrównoważonego rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego po roku 2015. Jednocześnie agenda ta będzie stanowiła regionalny wkład do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), które we wrześniu br. mają zostać przyjęte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kolejnym przedmiotem prac polskiej prezydencji będą działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Odpowiedzią na te wyzwania jest prowadzenie skutecznej krajowej i międzynarodowej polityki adaptacji. Służyć temu będzie m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń między państwami regionu Morza Bałtyckiego.

Budowanie synergii między różnymi organizacjami i grupami, które zajmują się zrównoważonym rozwojem Regionu Morza Bałtyckiego, to kolejne zadanie polskiej prezydencji. W tym celu będziemy współpracować m.in. w ramach: Konwencji Helsińskiej, Ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej i Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego.

O Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r. Jej celem jest współpraca w wielu dziedzinach wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców regionu, w tym wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Długoterminowe priorytety Rady zostały zrewidowane podczas fińskiej prezydencji (2013/2014) i ujęte w trzech punktach: Zrównoważony i zamożny region (Sustainable and Prosperous Region), Identyfikacja regionalna (Regional Identity) oraz Bezpieczny region (Safe and Secure Region). Członkowie Rady to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja, Islandia, Norwegia i Komisja Europejska.

W Radzie obowiązuje roczna, rotacyjna prezydencja. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Opracowanie: Marta Śmigrowska na podstawie komunikatu Ministerstwa Środowiska

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej