więcej


Polityka klimatyczna

Spadek prognozowanych średnich cen uprawnień do emisji CO2 po przyznaniu darmowych przydziałów (17224)

2014-05-06

Drukuj
galeria

galeria

Mniejsza dynamika kwietniowych wzrostów wartości uprawnień EUA w porównaniu z marcowymi spadkami skutkuje korektą prognozy średniej wartości uprawnień w pierwszej połowie 2014 r. do poziomu 5,90 euro (spadek o 0,13 euro w porównaniu do zeszłego miesiąca).

Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozowaną średnią cenę są:

  • koniec podaży uprawnień wynikającej ze sprzedaży NER300 – wzrost cen
  • alokacja darmowych uprawnień za lata 2013-2014 – spadek cen
  • publikacja danych o spadku emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej – spadek cen

Europejski Bank Inwestycyjny zakończył sprzedaż jednostek pochodzących z programu NER300 wspierającego niskoemisyjne inwestycje oraz technologie CCS. Sprzedaż drugiej (ostatniej) transzy trwała od listopada 2013 r. W tym czasie na rynek wprowadzono 100 mln uprawnień. Wyczerpanie puli przeznaczonej do sprzedaży jest czynnikiem redukującym podaż. W połączeniu ze zmniejszonymi wolumenami oferowanymi na aukcjach może to być bodźcem do wzrostu wartości uprawnień.

Odwrotny skutek wywołuje przyznanie instalacjom darmowych uprawnień przed końcem kwietnia, kiedy mija termin rozliczenia emisji za rok ubiegły. Na rachunki instalacji wpłynęły już jednostki przewidziane na lata 2013-2014, co skutecznie ogranicza popyt. Dodatkowo duża część instalacji może rozpocząć wyprzedaż nadwyżek, co wpłynie na spadek cen.

Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych pochodzących z instalacji objętych systemem ETS za 2013 r. Publikacja ujawniła, że w ubiegłym roku poziom emisji CO2 spadł o 1,6% i sięgnął 1,663 mld ton. Emisja obniżyła się niemal o tyle, ile zakłada unijny plan redukcji emisji (1,74% rocznie). Oznacza to, że nadwyżka EUA nie uległa zmianie.

 

Autorami komentarza są dr Julisz Pereś, Paweł Jankowski i Wojciech Hofman.
Kontakt: Wojciech Hofman: wojciech.hofman@consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej