więcej


Polityka klimatyczna

Parlament Europejski za ograniczeniem emisji (20160)

2017-06-19

Drukuj
galeria

W środę, po debacie o wycofaniu się USA, europosłowie poparli plany wprowadzenia nowych wiążących redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Ograniczenia te mają pomóc UE w wywiązaniu się ze zobowiązań ograniczenia emisji o 40% do roku 2030, w stosunku do ich poziomu w 1990. UE podjęła to zobowiązanie w Porozumieniu Paryskim.

Przepisy pozwolą na podział ogólnego celu UE na wiążące cele narodowe, dla sektorów nieuczestniczących w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE, tzn. dla rolnictwa, transportu, budownictwa oraz gospodarki odpadami, które razem odpowiedzialne są za około 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Każde państwo członkowskie UE będzie musiało ograniczać emisje zgodnie z obliczeniami przyjmującymi rok 2018, a nie 2020, jak proponowała Komisja Europejska, za punkt wyjścia, w celu uniknięcia wzrostu emisji w pierwszych latach lub opóźnienia redukowania emisji.

W celu zapewnienia przewidywalności w długim okresie, posłowie ustalili także cele redukcji do roku 2050, o 80%, w porównaniu z poziomem w 2005 roku.

Nagroda za wczesne działania

Posłowie zaproponowali również nagradzanie szybkiego działania dla państw członkowskich, z PKB na głowę niższym niż przeciętna unijna, które już je podjęły lub rozpoczną przed 2020 rokiem, większą elastycznością w przyszłości.

Nowe przepisy pozwalają państwom członkowskim na "pożyczenie" do 10% pozwoleń z kolejnego roku, co ma im pomóc w wywiązaniu się ze zobowiązań.

Sprawozdanie przyjęto 534 głosami za, przy 88 głosach przeciw i 56 wstrzymujących się od głosu.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL), sprawozdawca, powiedział: – Dzisiejsze głosowanie to jasny sygnał dla Donalda Trumpa: Europa wywiązuje się z Porozumienia Paryskiego, wykorzystując szanse na zielony rozwój, z nim lub bez niego. Prawie wszystkie grupy polityczne wsparły te silne i ambitne przepisy klimatyczne.

Kolejne kroki

Posłowie planują negocjacje z Radą, w celu uzyskania porozumienia w pierwszym czytaniu. Negocjacje pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją Europejską będą mogły się rozpocząć, kiedy Rada ustali swoją pozycję negocjacyjną.

Zmiana klimatu: debata po wystąpieniu USA z Porozumienia Paryskiego

Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wystąpieniu z paryskiego porozumienia klimatycznego była przedmiotem dyskusji w środę, z Prezydent Wysp Marshalla Hildą Heine i Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. – Świat patrzy na Europę – powiedziała Prezydent Heine, podkreślając jak narażony jest jej kraj na skutki zmian klimatycznych. – Przy położeniu dwa metry nad poziomem morza nie ma gdzie uciekać, mój kraj może stać się miejscem niemożliwym do zamieszkania, przed końcem tego wieku.

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani powiedział: – Zmiana klimatyczna jest jednym z najbardziej palących globalnych wyzwań, stając jej naprzeciw Europa tworzy nowe możliwości dla obywateli i dla przemysłu. Krótko mówiąc decyzja administracji USA jest błędem, tylko współpracując możemy dać naszym obywatelom czystszą i zieleńszą planetę.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że UE nie będzie renegocjować Porozumienia Paryskiego, posłowie, w ogromnej większości opowiedzieli się za wprowadzaniem i pełnym stosowaniem się do porozumienia.

Decyzja ogłoszona przez Prezydenta Trumpa była już krytykowana przez przedstawicieli UE, którzy ogłosili, że Unia Europejska pozostanie przy podjętych zobowiązaniach i będzie kontynuować pracę nad przepisami dotyczącymi walki ze zmianą klimatu.

Dogłębna analiza propozycji, łącznie z celami narodowymi ograniczania redukcji oraz maksymalną elastycznością w ciągu roku dostępna jest TUTAJ.

© Unia Europejska, 2017 – źródło: Parlament Europejski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej