więcej


Polityka klimatyczna

Nowy projekt porozumienia klimatycznego na COP21 (19015)

2015-10-10

Drukuj
galeria

Sesja negocjacyjna w Bonn, kwiecień 2013 r. Fot. Adopt A Negotiator, flickr, CC BY-NC 2.0

W grudniu w Paryżu spotkają się przedstawiciele większości państw świata, by wynegocjować globalne porozumienie klimatyczne. ONZ opublikowało nowy – skrócony do 20 stron – projekt umowy.

5 października ONZ opublikowało najnowszy projekt światowego porozumienia klimatycznego. Będzie on punktem wyjścia dla negocjatorów w trakcie przygotowań paryskiego szczytu klimatycznego.

COP21

Szczyt, a właściwie UNFCCC COP21, czyli 21. Sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) odbędzie się w Paryżu w dn. 30 listopada - 11 grudnia br. Jego uczestnicy chcą wypracować nową światową umowę w kwestii walki ze zmianami klimatu, która zastąpi Protokół z Kioto.

Mimo że główne decyzje zapadną w Paryżu, nie oznacza to, że prace nad porozumieniem są do tego czasu zawieszone. Przedstawiciele poszczególnych krajów spotykają się regularnie, by uzgadniać kolejne wstępne wersje umowy.

Skrócona wersja

Nie jest to więc pierwszy projekt porozumienia przedstawiony negocjatorom przez sekretariat ONZ ds. zmian klimatu. Wcześniejszy został jednak uznany za zbyt złożony, by ci mogli nad nim skutecznie pracować – miał ponad 80 stron. Jego rozmiary spowolniły prace w trakcie wrześniowego spotkania negocjacyjnego w niemieckim Bonn.

Wersja opublikowana wczoraj została znacząco skrócona – ma 20 stron. Została przygotowana pod wspólnym przewodnictwem dyplomatów algierskich i amerykańskich. Zostanie omówiona podczas kolejnego, ostatniego przed COP21 spotkania negocjacyjnego w dn. 19-23 października w Bonn.

Negocjacje trwają

Wiele kluczowych kwestii w nowym tekście nie przybrało jeszcze formy ostatecznej – zostały ujęte w nawiasy kwadratowe, oznaczające konieczność uzyskania zgody wszystkich stron co do finalnego brzmienia danej frazy. Przykładem są tu daty planowanego osiągnięcia poszczególnych celów porozumienia czy wręcz kształt samych celów – np. to, czy dany punkt umowy ma traktować o zahamowaniu wzrostu emisji do danego roku, czy też o procentowej ich obniżce do tego czasu.

Nie są też do końca określone szczegóły dotyczące wsparcia klimatycznego dla krajów rozwijających się. Projekt porozumienia wspomina o tym, że takie wsparcie będzie, ale jego forma i regularność będą musiały zostać uzgodnione w trakcie dalszych negocjacji.

Źródło: Euractiv.pl. Opracowanie: Marta Śmigrowska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej