więcej


Polityka klimatyczna

Niemieccy eksperci: gospodarka odpadami kluczowa dla ochrony klimatu (18726)

2015-07-23

Drukuj
galeria

Zbieracze śmieci na składowisku odpadów w indyjskim mieście Ahmedabad, fot. uusc4all, flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)

Odpady są źródłem emisji gazów cieplarnianych. Szczególnie alarmująca jest sytuacja w krajach szybko uprzemysławiających się, gdzie emisje wciąż rosną – wskazuje raport niemieckiej Federalnej Agencji Środowiskowej.

Jak dowodzi opracowanie Instytutu Ekologii Stosowanej (Oeko-Institut) oraz Instytutu Energii i Badań Środowiskowych w Heidelbergu (IFEU), Niemcy nieźle radzą sobie z zagospodarowaniem odpadów. Pole do poprawy mają natomiast kraje rozwijające się, gospodarki szybko wschodzące, ale też Stany Zjednoczone.

Jak piszą autorzy raportu zleconego przez Federalną Agencję Środowiskową: „W przypadku Stanów Zjednoczonych, Indii i Egiptu emisje metanu ze składowisk odpadów są jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych”.

Badacze dokonali szczegółowej analizy gospodarki odpadami w Indiach, Egipcie i USA. Dodatkowo skupili się na wybranych krajach OECD i Unii Europejskiej. Zaledwie kilka krajów OECD uzyskało pozytywną ocenę badaczy. Wśród nich jest Japonia, która w minimalnym stopniu składuje organiczne odpady na wysypiskach. Co do zasady, im szerzej zakrojony recykling i przeróbka odpadów, tym niższy „ślad węglowy” (negatywny wpływ na klimat) danego kraju.

Niemieccy badacze podkreślają pilną potrzebę wprowadzenia tzw. gospodarki cyrkulacyjnej (opartej na ponownym wykorzystaniu produktów oraz recyklingu i przeróbce odpadów). W wielu krajach przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Groźne składowiska

Jak wskazuje raport, w krajach rozwijających się i gospodarkach szybko wschodzących brak zorganizowanych systemów recyklingu. W Egipcie i Indiach nieposortowane odpady trafiają na wysypiska pozbawione instalacji do odsysania gazu.

1,2 mld mieszkańców Indii produkuje corocznie 243 mln ton odpadów. Około 80% z nich trafia na składowiska, emitując niemal 55 mln ton CO2.

Jak wyliczają niemieccy eksperci, spalanie odpadów mogłoby zmniejszyć emisje nawet o 25 mln ton rocznie w Indiach i o 14 mln ton w Egipcie.

Konieczne jest więc wprowadzenie skutecznego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami. Należy jednak wziąć pod uwagę, że również przeróbka odpadów może być źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Przykład Niemiec

Jeszcze w roku 1990 niemiecki sektor przeróbki odpadów znacznie szkodził klimatowi, emitując ok. 38 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie (ekwiwalent CO2 - CO2e - jest miarą śladu węglowego i pozwala porównać gazy cieplarniane o różnej sile na jednej skali). Mimo to, do roku 2006 emisje spadły o niemal 18 mln ton CO2e. W owym czasie Niemcy zaprzestali składowania nieposortowanych odpadów i zwiększyli wykorzystanie (również energetyczne) odpadów.

Zmora foliówek

Jednak nawet w Niemczech jest pole do poprawy. Według Komisji Europejskiej każda z 98 mln plastikowych torebek zużytych w UE w roku 2010 wiązała się z emisją ponad 1,5 kg CO2. To daje w sumie ponad 15 mln ton dwutlenku węgla.

Tłumaczenie i opracowanie: Marta Śmigrowska. Źródło: Euractiv.com

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej