więcej


Polityka klimatyczna

Natychmiast wprowadźmy do szkół program nauczania związany ze zmianami klimatycznymi! (20920)

2019-08-20

Drukuj
galeria

Jako nauczycielki i nauczyciele Ogólnopolskiego Porozumienia Nauczycieli reprezentujący środowisko przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z całej Polski, będąc świadomymi odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń oraz zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, uważamy, że konieczne jest wprowadzenie do systemu edukacji programu, dotyczącego zachodzących procesów i sposobów przeciwdziałania pogłębiającym się zjawiskom.

Pracując z dziećmi i młodzieżą, od lat poruszamy problemy związane z ochroną środowiska, wdrażamy innowacje i projekty dotyczące ekologii, rozwijamy świadomość i poczucie odpowiedzialności uczniów za wspólne dobro. Jednak w obliczu pogłębiającego się kryzysu, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, wiemy, że dotychczasowe działania nie wystarczą, a bierność doprowadzi do katastrofy, której skutki odczują nasi uczniowie i ich dzieci. Wielu młodych ludzi rozumie wagę problemu, świadczą o tym m.in. rozpoczęte jeszcze w roku szkolnym protesty oraz wakacyjny strajk klimatyczny. Jako nauczycielki i nauczyciele wyrażamy dla nich swoje pełne poparcie i obiecujemy, że nie będziemy obojętni! Nie pozostawimy naszych uczniów samych, bo to oni kiedyś zapłacą za decyzje dorosłych!

Wsłuchując się w głos naukowców (wspomnieć można choćby niedawno wydane oficjalne stanowisko w sprawie klimatu Polskiej Akademii Nauk) uważamy, że niezbędne jest w procesie edukacji wdrażanie fachowych treści, popartych badaniami naukowymi, które nie tylko uświadomią skalę problemu zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka, ale przede wszystkim wskażą kierunki i konkretne sposoby zahamowania globalnej katastrofy.

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piontkowskiego, o niezwłoczne podjęcie konkretnych działań, zwrócenie się do niezależnych ekspertów, autorytetów renomowanych uczelni i instytucji, w celu opracowania i wprowadzenia do przedszkoli i szkół rzetelnego, fachowego programu podejmującego tematykę 
związaną ze zmianami klimatycznymi. Jako dorośli nie możemy zawieść tych, którzy oczekują od nas pomocy, a sami, z uwagi na wiek, nie są w stanie wprowadzić systemowych rozwiązań.

OMKS Ogólnopolskie Porozumienie Nauczycieli

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

My, nauczyciele zrzeszeni w OMKS Ogólnopolskim Porozumieniu Nauczycieli dążymy do stworzenia systemu edukacji odpowiadającego wyzwaniom przyszłości. Jeżeli zlekceważymy zagrożenia, które sami jako mieszkańcy naszej planety spowodowaliśmy, jeśli nie uwrażliwimy dzieci i młodzieży na na ryzyko wynikające z beztroskiej i bezmyślnej działalności człowieka, to właściwie nasza praca i wszelkie inne działania nie będą mieć sensu, bo po prostu nie będzie przyszłości.

My, dorośli świadomi własnych wcześniejszych zaniedbań, które wynikały z niewystarczającej wiedzy, bądź naszej beztroski mamy ostatnią szansę, żeby się choć trochę zrehabilitować.

Liczne autorytety naukowe, w tym Polska Akademia Nauk twierdzą, że działalność człowieka ma dominujący wpływ na bieżące ocieplenie klimatu. https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/nauki-scisle-i-nauki-o-ziemi/2715-zmiany-klimatu-oficjalne-stanowisko-polskiej-akademii-nauk#.XTjEJcxBmGY.twitter

Prosimy o podpisywanie naszego apelu w nadziei, że mocny głos społeczeństwa zostanie usłyszany w Ministerstwie Edukacji Narodowej i spowoduje stosowną reakcję rządzących.

 

Źródło: naszademokracja.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej