więcej


Polityka klimatyczna

Konsultacje społeczne rozporządzeń dot. systemu ETS (18244)

2015-02-22

Drukuj
galeria

ETS obejmuje m.in. huty stali. Na zdj. stalownia w Vicenza (Włochy), fot. Augusto Mia Battaglia, flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do konsultacji rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których zostaną przekazane bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji objętych systemem EU ETS.

18 lutego br. rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektów rozporządzeń Rady Ministrów zmieniających rozporządzenia w sprawie:

  • wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 roku, wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji – projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji;
  • wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 roku, wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji – projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Powyższe rozporządzenia wynikają z art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Na ich podstawie zostaną przekazane uprawnienia do emisji dla instalacji objętych systemem EU ETS. Aby prowadzący instalację mógł je otrzymać, musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać rachunek w Rejestrze Unii,
  • jego instalacja musi być objęta systemem EU ETS.

Uwagi w ramach konsultacji należy zgłaszać na adresy: agnieszka.zaloga@mos.gov.pl oraz katarzyna.dumala@mos.gov.pl.

Równolegle do konsultacji trwają ustalenia z Komisją Europejską dotyczące zatwierdzenia przydziałów uprawnień do emisji przedstawionych w projektach rozporządzeń.

Opracowanie: Marta Śmigrowska, na podstawie komunikatu Ministerstwa Środowiska.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej