więcej


Polityka klimatyczna

Komisja Europejska zaprasza do konsultacji dotyczących „carbon leakage” po 2020 r. (17243)

2014-05-18

Drukuj
galeria

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących „carbon leakage”, które będą obowiązywały w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) po 2020 r..

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich obywateli, organizacji i biznesu ze szczególnym naciskiem na przedstawicieli przemysłu, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i władz publicznych.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, które pozwolą stworzyć kilka możliwych rozwiązań prowadzących do zmniejszenia ryzyka ucieczki poza kraje UE energochłonnych gałęzi przemysłu, będących przyczyną znacznych emisji CO2. Kluczową kwestią jest uzgodnienie takiego poziomu darmowych uprawnień do emisji w ramach ETS i zasad ich alokacji, by zminimalizować ryzyko wystąpienia „carbon leakage”.

Zbieranie opinii będzie realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety. Wnioski wypływające z pierwszego etapu będą wykorzystane podczas cyklu spotkań z zainteresowanymi stronami.

Konsultacje będą trwały do 31 lipca br..

Więcej informacji na ten temat na stronach Komisji Europejskiej.

 

źródło: ©Unia Europejska 2014
ec.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej