więcej


Polityka klimatyczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym w świetle reflektorów w Davos (20379)

2018-01-29

Drukuj
galeria

Reduce Reuse Recycle, fot. Steve Snodgrass (CC BY 2.0)

Raport wskazuje, że zaledwie 9% światowych zasobów naturalnych są ponownie poddane przetworzeniu i użyte.

Raport stwierdza, że ​​z 96,8 miliardów ton wykorzystywanych zasobów w 2015 roku (co odpowiada 34,4 kg surowców na osobę dziennie, z wyłączeniem wody), tylko 8,4 miliarda ton zostało poddanych recyklingowi. Odpowiada to zaledwie 9,1% wszystkich zasobów. Holenderski think-tank "Circle Economy" wykorzystał w pełni możliwości dorocznego spotkania światowych liderów Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, aby opublikować pierwszy raport o obiegu zamkniętym, zatytułowany "Raport luki okrężnej".

Jeżeli 21,5 mld ton surowca trafi do długoterminowych zapasów, w szczególności w budownictwie, to pozostałe 51,9 miliarda ton zostało przekształcone w produkty o krótkim czasie życia i zakłada się, że są rozproszone w środowisku. Z 19,4 miliarda ton materiałów przekształconych w odpady, tylko 46% zostaje poddane recyklingowi, zgodnie z raportem, którego głównym celem jest opracowanie metody i odniesienia się do pomiaru postępu światowej gospodarki w kierunku bardziej okrągłego modelu gospodarczego.

Presja na zasoby naturalne zmniejszyła się o 28%

Odpady te są całkowicie sprzeczne z zobowiązaniami środowiskowymi omawianymi przez rządy i korporacje na COP21. Ekstrakcja zasobów naturalnych pomnożona przez dwanaście od 1900 do 2015 r. I powinno się ponownie podwoić do 2050 r. Jednak gospodarka w pełni okrągła zmniejszyłaby presję na zasoby naturalne o 28%, wylicza raport.

W rzeczywistości to 67% gazów cieplarnianych emitowanych jest poprzez eksploatację zasobów naturalnych. Zgodnie z raportem, całkowicie okrągła gospodarka pozwoliłaby nam obniżyć te emisje o 72%. Kluczowy wkład, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatni raport ONZ o luce w emisjach, opublikowany w październiku, który służył jako odniesienie do Raportu luki okrężnej.

Według raportu ONZ, nawet jesli wszystkie kraje uczestniczące w porozumieniu paryskim, dotrzymały by swoich zobowiązań, globalna temperatura wzrosła by od 3-3,2°C  przed 2100. dlatego też nie osiągnięto by celu tego porozumienia, polegającego na utrzymaniu wzrostu temperatury na poziomie powyżej 2°C. 22 stycznia Francuski minister ds. Środowiska Nicholas Hulot ujawnił, że Francja nie zdołała go spełnić Cele emisji CO2 w 2016 r. O 3,6%.

Pozytywny wpływ

84,4 miliarda ton zasobów naturalnych wydobywanych ze środowiska przyczynia się do naszego rozwoju społecznego. Zgodnie z raportem "Szczelność okólników" podzielono go w następujący sposób: 42,4 miliarda ton surowca naturalnego zasoby na mieszkalnictwo i infrastrukturę, 21,8 na żywienie, 12 na mobilność (w szczególności budownictwo i zasilanie technologii transportu), 9.1 dla materiałów zużywalnych (urządzenia elektryczne, telefony komórkowe, ubrania i inne), 4.4 dla usług (takich jak usługi publiczne i edukacyjne, ubezpieczenia i bankowość), 2.3 dla opieki zdrowotnej i 1,7 do komunikacji (urządzenia mobilne, centra danych ...). Daleko od karania konsumentów, gospodarka o obiegu zamkniętym miałaby bardziej pozytywne skutki społeczne, stwierdza raport.

Promując wykorzystanie lokalnych zasobów, stymulowałoby to tworzenie miejsc pracy i zmniejszałoby zależność od importowanych surowców. Według Koła, gospodarka o obiegu zamkniętym ma większy obraz. Gospodarka ma "zjednoczyć globalną społeczność za agendą działania, zaangażowaną i uprawnioną do działania łącznie i indywidualnie. Systemowe podejście zwiększa zdolność i zdolność służenia społeczeństwu, poprzez przyjęcie i poparcie dla najlepszej ludzkości: siła przedsiębiorczości, innowacje i współpraca."

Eko-projektowanie i technologie cyfrowe

Circle Economy wyroznia cztery etapy wraz z siedmioma strategiami, które mają wypełnić lukę w obiegu. Te siedem strategii to: priorytetyzacja zasobów odnawialnych, zachowanie istniejących zasobów i towarów, ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, sprzyjające gospodarce funkcjonalnej, optymalizacji i włączeniu wykorzystanie technologii cyfrowej, eko-projektowania i promowanie współpracy w celu stworzenia wspólnej wartości. Niemniej jednak, nacisk położony na każdą strategię powinien również uwzględniać specyfikę potrzeb. W związku z tym, że recykling ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o odżywianie i materiały eksploatacyjne, tak nie mają znaczenia w opiece zdrowotnej, gdzie digitalizacja jest kluczowa. W związku z tym finansowanie publiczne będzie konieczne, aby popchnąć taką zmianę.

Program dla 30 firm

Zarys takiej koalicji został już rozpoczęty 24 stycznia w Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego. Koło Partnera Gospodarki Światowej Rady Biznesu dla Zrównoważonego Rozwój (WBCSD), sieć 200 firm pracujących nad osiągnięciem celu przyspieszenia przejście ekologiczne. Przedstawili swój program dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Factor10. Z 30 członkami w 16 sektorach, łącznie gromadząc 1,3 biliona dolarów przychodu. Celem Factor10 jest promocja współpracy w zakresie rozwiązań gospodarki obiegowej. Peter Bakker, prezes i dyrektor generalny WBSCD powiedział: "Factor10 reprezentuje krytyczną masę wsparcia sektora prywatnego, potrzebnego do wdrożenia okrężnej gospodarki w skali globalnej. Z niecierpliwością oczekujemy, że zaangażowane firmy będą kształtować przejście w zrównoważoną przyszłość." 

Jeden z nowych członków WBSCD, Danone, już zrobił krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym  z marką Evian, obiecując, że do 2025 roku do produkcji swoich opakowań będzie używać tylko plastiku pochodzącego z recyklingu.Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej