więcej


Polityka klimatyczna

Germanwatch typuje prymusów i czarne charaktery walki z ociepleniem. Polska w dole stawki (17972)

2014-12-09

Drukuj
galeria

Mimo, że Arabia Saudyjska inwestuje w energetykę solarną, głównym źródłem energii pozostaje ropa. Emisje związane z wydobyciem surowców plasują kraj na końcu rankingu. Fot. Martin Prochnik, (CC BY-NC-ND 2.0)

Organizacja Germanwatch przygotowała Indeks Wpływu na Klimat (Climate Change Performance Index – CCPI) poszczególnych krajów. Polska wypada słabo, choć i tak lepiej niż w zeszłym roku.

Już siódmy rok z rzędu organizacja Germanwatch publikuje przekrojowy ranking, typując „prymusów” i „czarne charaktery” walki ze zmianami klimatu. W tym roku najwyższe noty uzyskała Dania, a najniższe – Arabia Saudyjska. Polska plasuje się na dalekim 40 miejscu.

Indeks porównuje emisje oraz działania na rzez ochrony klimatu w 58 krajach, wspólnie odpowiedzialnych za ponad 90% globalnych emisji dwutlenku węgla. CCPI uwzględnia szereg czynników wpływających na klimat – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Są to:

• emisje gazów cieplarnianych (włączając wylesianie),
• inwestycje w odnawialne źródła energii,
• inwestycje w efektywność energetyczną,
• otoczenie prawne – sprzyjające (lub nie) tym inwestycjom.

W ocenę wyników poszczególnych państw zaangażowano ponad 300 ekspertów z tychże krajów. Podobnie jak w zeszłym roku nisko oceniono regulacje mające na celu ochronę klimatu – tak krajowe, jak i międzynarodowe. Według ekspertów nie uchronią nas one przed wzrostem temperatur powyżej bezpiecznego progu 2⁰C.

Ocena ma charakter porównawczy – kraje uszeregowane są na zasadzie „lepiej/gorzej niż pozostałe”. Oznacza to, że nawet prymusi rankingu nie mogą spocząć na laurach. Ich wysiłki wypadają dobrze na tle pozostałych krajów, ale to wciąż za mało, by zatrzymać ocieplenie.

Wyraźnie za mało. Według autorów Indeksu nie powstrzymamy zmian klimatu, nawet jeśli wszystkie kraje podejmą wysiłki na miarę liderów. Stąd też liderzy muszą się postarać jeszcze bardziej. To dlatego pierwsze trzy miejsca rankingu pozostają puste. Dania jest dopiero czwarta. A gdzie plasują się światowe potęgi i nasi sąsiedzi?
.
.
.
4. Dania
5. Szwecja
6. Wielka Brytania
.
12. Francja
.
14. Węgry
15. Słowacja
.
22. Niemcy
.
26. Czechy
.
30. Ukraina
31. Indie
.
38. Białoruś
.
40. Polska
.
44. USA
45. Chiny
.
49. Brazylia
.
53. Japonia
.
56. Rosja
.
58. Kanada
.
60. Australia
61. Arabia Saudyjska

 

Marta Śmigrowska, na podstawie komunikatu Germanwatch.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej