więcej


Polityka klimatyczna

demosEUROPA: potrzebne ministerstwo OZE i ochrony środowiska (18646)

2015-07-03

Drukuj
galeria

Przyszłość współspalania jest niepewna. Udział węgla w miksie energetycznym będzie spadać. Na zdj. wnętrze opuszczonej elektrowni węglowej, fot. [AndreasS], flickr, (CC BY 2.0)

W nowym raporcie demosEUROPA rekomenduje przekształcenie Ministerstwa Środowiska w Ministerstwo Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska.

Celem raportu „Obywatele zasobni w zasoby. Biała księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce” jest sformułowanie rekomendacji w zakresie reformy systemu zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce.

– Rozwój gospodarczy będzie wywierał presję na wzrost emisji per capita. Ambitniejsze polityki rozwoju źródeł odnawialnych w innych państwach UE doprowadzą do wyprzedzenia przez nie Polski w tym obszarze, zwłaszcza że przyszłość współspalania biomasy z węglem kamiennym jest wysoce niepewna. Wreszcie, stopniowy spadek krajowego wydobycia węgla kamiennego w istniejących kopalniach na skutek utraty ich konkurencyjności oraz wyczerpywania się zasobów węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych kopalniach odkrywkowych, przy niepewności co do szans otwarcia nowych złóż, doprowadzi do spadku udziału krajowych paliw w miksie energetycznym – informują autorzy raportu z fundacji demosEUROPA.

demosEUROPA powołuje się na pozytywne przykłady rozwoju OZE w innych europejskich krajach, w tym w Niemczech, w przypadku których – w ramach niemieckiej rewolucji energetycznej Energiewende – aż za około 95% inwestycji w sektorze energii odnawialnej odpowiadają nie koncerny energetyczne, ale prosumenci, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

– Energiewende to jednak nie tylko OZE, ale również konsekwentne wycofywanie się państwa z energetyki jądrowej, a także działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej – zarówno po stronie obywateli, jak i przemysłu. Niemcy skorzystały na „rencie innowacyjnej” - niemieckie firmy działające w sektorze energetyki odnawialnej osiągnęły silną pozycję na rynku międzynarodowym, stając się ważnymi eksporterami paneli słonecznych, wiatraków oraz innych nowych technologii energetycznych – czytamy w opracowaniu „Obywatele zasobni w zasoby”.

W raporcie znajdziemy rekomendacje dotyczące rozwoju zrównoważonej gospodarki:

  • wzmocnienie pozycji resortu środowiska w ramach rządu, np. poprzez przekształcenie go w Ministerstwo Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska;
  • rozwijanie kultury zrównoważoności wśród Polaków;
  • zarządzanie zasobami naturalnymi w oparciu o dane;
  • stworzenie długoterminowej strategii absolutnego decouplingu, czyli zmniejszenia emisji zanieczyszczeń środowiskowych w wartościach absolutnych i radykalnego ograniczenie zużycia zasobów, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego.

demosEUROPA proponuje przekształcenie obecnego resortu środowiska w resort energii odnawialnej i ochrony środowiska jako „silnego aktora instytucjonalnego, który odpowiadałby za możliwie największy obszar zagadnień związanych z zasobami naturalnymi”.

Raport został przygotowany przez zespół fundacji demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej oraz Instytutu Fridtjofa Nansena w składzie: Krzysztof Blusz, Tor Håkon Jackson Inderberg i Paweł Zerka.

Opracowanie i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska. Źródło: gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej